Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Property and capital equipment of the company.
Written by (author): Ing. Ivana Majerechová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Ing. Dominika Čeryová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Majetková a kapitálová vybavenosť podniku.
Summary:Témou bakalárskej práce je Majetková a kapitálová vybavenosť podniku, ktorej predmetom je vymedzenie základných položiek majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku a vymedzenie jeho optima, ktoré je potrebné na sledovanie vrcholového cieľa podniku, t. j. dlhodobej maximalizácie zisku. V praktickej časti bakalárskej práce sú aplikované poznatky uvedené v prvej časti na mnou vybranou spoločnosťou. Zameranie na analyzovanie majetkovej a kapitálovej výstavby spoločnosti, ďalej na analýzu finančných ukazovateľov ako je likvidita, aktivita, zadlženosť a rentabilita. V závere výsledkoch práce sa zhodnocuje zlaté bilančné pravidlo.
Key words:Finančné ukazovatele, Kapitálová štruktúra, Podnik, Majetková štruktúra, Zlaté bilančné pravidlo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited