Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1651
Univerzitný e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekanka - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
Autor: Ing. Maroš Kumi
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Oponent:Mgr. Márius Gurník
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
Abstrakt:Diplomová práca je na tému moderné prístupy merania výkonnosti podniku. Hlavným cieľom práce je aplikácia poznatkov o daných prístupoch a metódach na praktickom prípade vybranej spoločnosti. Zdrojom našich poznatkov boli mnohí domáci aj zahraniční autori. Záverečná práca pozostáva zo štyroch častí. Prvá časť rozoberá problematiku moderných prístupov merania výkonnosti podniku. V ďalšej sme definovali cieľ práce, zdroje informácií a čiastkové ciele. V tretej časti sa nachádza predstavenie spoločnosti a detailne popísaná metodika výpočtov. Následne v poslednej časti sú prezentované a interpretované výsledky analýz slovne aj graficky. Na základe celkového obrazu o stave spoločnosti sme navrhli nápravné opatrenia, ktoré by mali podniku pomôcť dostať sa z nepríjemnej finančnej situácie.
Kľúčové slová:pridaná hodnota, zisk, úžitok, majiteľ, výkonnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene