Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Methods of Measuring Business Performance
Written by (author): Bc. Nikoleta Valachová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Ing. Dominika Čeryová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metódy merania výkonnosti podniku
Summary:Finančná analýza dáva podniku informácie o tom, či je podnik dostatočne ziskový, či využíva svoje aktíva dostatočným spôsobom, resp. či jeho kapitálová štruktúra je vhodná, ale aj o tom, v ktorých oblastiach sa mu podarilo naplniť stanovené ciele, a v ktorých nie. Na to, aby podnik zistil svoje finančné zdravie slúži finančná analýza, ktorá je dôležitým nástrojom pre finančných manažérov, ako aj majiteľov podniku. Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotiť jeho finančnú situáciu a na základe získaných údajov sledovať a merať jeho výkonnosť v rokoch 2014 až 2016 s využitím relevantných nástrojov likvidity, rentability, zadlženosti a aktivity. Na zrealizovanie cieľa boli využité údaje z výkazov účtovnej závierky za roky 2014 – 2016, ako aj z interných výkazov podniku, ale aj výročné správy jednotlivých rokov. Na základe vyhodnotených údajov sme mohli odporučiť riešenia pre zlepšenie výkonnosti podniku LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.
Key words:likvidita, rentabilita, výkonnosť podniku, zadlženosť, aktivita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited