Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Optimalization of the Company's Capital Structure
Written by (author): Bc. Radmila Závodyová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Ing. Tatiana Bullová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimalizácia kapitálovej štruktúry podniku
Summary:Bakalárska práca je zameraná na posúdenie problematiky kapitálovej štruktúry v akciovej spoločnosti Matador Automotive a.s. Jedná sa o spoločnosť, ktorá sídli vo Vrábľoch a jej základnou výrobnou činnosťou je výroba výliskov pre automobilový priemysel. Primárnym cieľom je určiť optimálnu kapitálovú štruktúru spoločnosti, s čím súvisí výpočet nákladov na vlastný kapitál, (realizovaný prostredníctvom stavebnicového modelu) a výpočet nákladov na cudzí kapitál. V prvej časti sa zameriavame na vymedzenie teoretických informácií a pojmov, ktoré súvisia s danou problematikou. Získané teoretické znalosti budeme aplikovať na uvedenej spoločnosti a zameriavame sa na obdobie od roku 2014 po rok 2016. Hlavným zdrojom informácií budú výročné správy od nezávislých audítorov poskytnuté spoločnosťou. V závere sumarizujeme dosiahnuté výsledky a zistili sme, že optimálna kapitálová štruktúra bola v roku 2016.
Key words:optimálna kapitálová štruktúra, náklady na kapitál, zadlženosť , kapitálová štruktúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited