Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Optimalization of Capital Structure of the Concern
Written by (author): Bc. Lenka Hrdinová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Ing. Filip Valentíni
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimalizácia kapitálovej štruktúry podniku
Summary:Táto bakalárska práca má za cieľ charakterizovať a analyzovať kapitálovú štruktúru vybranej podnikateľskej jednotky na základe teoretických poznatkov a zároveň aj navrhnúť jej optimalizáciu. Práca je rozdelená do nasledujúcich štyroch kapitol: 1. Štruktúra majetku a zdrojov krytia – obsahuje informácie o majetku, jeho vlastných a cudzích zdrojoch financovania 2. Metodika práce – obsahuje rozbor zlatého bilančného pravidla, horizontálnej a vertikálnej analýzy a WACC 3. Cieľ práce 4. Výsledky práce – v tejto časti práce je analyzovaný podnik podľa určenej metodiky.
Key words:kapitálová štruktúra, zlaté bilančné pravidlo, optimalizácia kapitálovej štruktúry, analýza, zdroje krytia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited