Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Modern approaches of measuring business performance
Written by (author): Ing. Petra Gajdošová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Ing. Tatiana Bullová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
Summary:Diplomová práca sa zameriava na zhodnotenie výkonnosti vybraného podniku. Potrebné informácie na komplexné vyjadrenie podnikovej výkonnosti sme získali z výkazov podniku Miba Steeltec s.r.o. sídliacej vo Vrábľoch, za obdobie od roku 2012 až 2016. V práci sme sa zamerali na porovnanie výsledkov z finančno-ekonomickej analýzy pomocou elementárnych metód a výsledkov moderných metód hodnotenia výkonnosti podniku. Diplomová práca sa skladá z piatich kapitol, ktoré sú členené na podkapitoly. V prvej kapitole sme sa zamerali na zhodnotenie potrebného teoretického prehľadu z domácich a zahraničných zdrojov literatúry. V druhej kapitole sme vytýčili primárny cieľ ako aj čiastkové ciele. Metodický postup vypracovania hodnotenia podniku, taktiež aj opis vybraného podniku je obsiahnutý v tretej kapitole. V štvrtej kapitole, v časti s názvom vlastná práca, sme sa zamerali na dosiahnutie vytýčených cieľov a zanalizovanie výsledkov výkonnosti podniku, pomocou naštudovanej teórie z prvej kapitoly. Na dosiahnutie výsledkov sme použili vertikálnu a horizontálnu analýzu finančnej analýzy a moderné metódy, z ktorých sme zvolili ukazovateľ EVA, RONA a CROGA. V tejto kapitole sme taktiež skúmali SWOT analýzu, teda silné, slabé stránky, tiež aj príležitosti a hrozby. V závere, resp. v piatej kapitole sme zhodnotili dosiahnuté výsledky a celkovú situáciu vybraného podniku a navrhli zlepšenia a odporúčania.
Key words:podnik, výkonnosť podniku, finančná analýza, klasické metódy, moderné metódy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited