Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1651
Univerzitný e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekanka - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Metódy merania výkonnosti podniku
Autor: Bc. Nikola Niňajová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Oponent:Ing. Filip Valentíni
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Metódy merania výkonnosti podniku
Abstrakt: Bakalárska práca s názvom Metódy merania výkonnosti podniku sa zaoberá skúmaním merania výkonnosti konkrétneho podniku s použitím klasických metód na meranie výkonnosti podniku. Cieľom práce je priblížiť problematiku merania výkonnosti, oboznámenie sa s ukazovateľmi, ktoré na toto meranie môžu byť použité a prostredníctvom použitia klasických metód zistiť finančnú situáciu podniku za určité skúmané časové obdobie, teda určiť, aký je podnik výkonný. Na základe zistených výsledkov sú navrhnuté opatrenia na zlepšenie, ktoré by som podniku navrhla.
Kľúčové slová:výkonnosť podniku, tradičné metódy merania výkonnosti, finančná analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene