Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Methods of Measuring Business Performance
Written by (author): Bc. Nikola Niňajová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Ing. Filip Valentíni
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metódy merania výkonnosti podniku
Summary: Bakalárska práca s názvom Metódy merania výkonnosti podniku sa zaoberá skúmaním merania výkonnosti konkrétneho podniku s použitím klasických metód na meranie výkonnosti podniku. Cieľom práce je priblížiť problematiku merania výkonnosti, oboznámenie sa s ukazovateľmi, ktoré na toto meranie môžu byť použité a prostredníctvom použitia klasických metód zistiť finančnú situáciu podniku za určité skúmané časové obdobie, teda určiť, aký je podnik výkonný. Na základe zistených výsledkov sú navrhnuté opatrenia na zlepšenie, ktoré by som podniku navrhla.
Key words:výkonnosť podniku, tradičné metódy merania výkonnosti, finančná analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited