Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1651
Univerzitný e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)
Prodekanka - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty               Projekty
     
Publikácie
     
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MURZINA, J. -- TURČEKOVÁ, N. -- MENSH, E. -- NAKONIECCZNY, J. Family business and business dynasties: a case study of Russia. In Journal of international studies. 2 (2018), s. 288--303. ISSN 2071-8330.

Originálny názov:
Family business and business dynasties: a case study of Russia
Autor:
Julia Murzina (25%)
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. (25%)
Elena Mensh (25%)
Joanna Nakoniecczny (25%)
Pracovisko:
Katedra ekonomiky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of international studies
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania: 2018
Od strany:
288
Do strany:
303
Počet strán:
16
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: rodinné podnikanie, manažment, psychológia práce, financovanie
Rok uplatnenia:
2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Posledná zmena:
05.03.2020 19:01 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of international studies. Szczecin: ISSN 2071-8330.

Originálny názov:
Journal of international studies
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
2071-8330
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Szczecin
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 05.03.2020 19:01 (Import dát z knižnice)