Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1651
Univerzitný e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekanka - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ĎURIŠOVÁ, E. -- TURČEKOVÁ, N. -- URBÁNOVÁ, M. -- ČERYOVÁ, D. -- SVETLANSKÁ, T. Competitive export performance in EU countries in agri - food sector.  In International scientific days 2018. Praha : Wolters Kluwer ČR. (2018), s. 62--72. ISBN 978-80-7598-180-6. URL: https://doi.org/10.15414/isd2018.s1.04.

Originálny názov: Competitive export performance in EU countries in agri - food sector
Autor: Ing. Eva Ďurišová, MBA (20%)
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. (20%)
Ing. Mária Urbánová, PhD. (20%)
Ing. Dominika Čeryová, PhD. (20%)
Ing. Tatiana Bullová, PhD. (20%)
Pracovisko: Katedra manažmentu
Katedra ekonomiky
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Wolters Kluwer ČR
Miesto vydania: Praha
Rok zverejnenia: 2018
URL: https://doi.org/10.15414/isd2018.s1.04
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 62
Do strany: 72
Počet strán: 11
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: International scientific days 2018
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová: slovenčina: environmentálny manažérsky systém, konkurencieschopnosť, poľnohospodárstvo, vývoz, potravinársky priemysel
Rok uplatnenia: 2018
 
Záznam vložil: Ing. Eva Ďurišová, MBA
Posledná zmena: 16.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

HORSKÁ, E. -- KAPSDORFEROVÁ, Z. -- HALLOVÁ, M. International scientific days 2018. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7598-180-6.

Originálny názov: International scientific days 2018
Anglický názov:
Editor: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (34%)
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. (33%)
Ing. Marcela Hallová, PhD. (33%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7598-180-6
Vydavateľ: Wolters Kluwer ČR
Miesto vydania: Praha
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2018
Posledná zmena: 16.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)