Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1651
Univerzitný e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekanka - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BENDA PROKEINOVÁ, R. -- ADAMIČKOVÁ, I. -- TURČEKOVÁ, N. Consumption of the Fruit and Vegetable - Luxury or Necessity in Slovakia.  In International scientific days 2018. Praha : Wolters Kluwer ČR. (2018), s. 463--477. ISBN 978-80-7598-180-6. URL: https://doi.org/10.15414/isd2018.s2-1.13.

Originálny názov: Consumption of the Fruit and Vegetable - Luxury or Necessity in Slovakia
Autor: doc. Ing. Renáta Benda Prokeinová, PhD. (34%)
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD. (33%)
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra štatistiky a operačného výskumu
Katedra ekonomiky
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Wolters Kluwer ČR
Miesto vydania: Praha
Rok zverejnenia: 2018
URL: https://doi.org/10.15414/isd2018.s2-1.13
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 463
Do strany: 477
Počet strán: 15
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: International scientific days 2018
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová: slovenčina: spotreba, ovocie, spotrebitelia, zelenina
Rok uplatnenia: 2018
Uplatnenie na projektoch: Kvantifikácia udržateľnej spotreby prostredníctvom modelovania spotrebiteľského správania v spotrebe potravín
 
Záznam vložil: doc. Ing. Renáta Benda Prokeinová, PhD.
Posledná zmena: 16.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

HORSKÁ, E. -- KAPSDORFEROVÁ, Z. -- HALLOVÁ, M. International scientific days 2018. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7598-180-6.

Originálny názov: International scientific days 2018
Anglický názov:
Editor: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (34%)
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. (33%)
Ing. Marcela Hallová, PhD. (33%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7598-180-6
Vydavateľ: Wolters Kluwer ČR
Miesto vydania: Praha
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2018
Posledná zmena: 16.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)