Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1651
Univerzitný e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)
Prodekanka - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty
     
     
     Projekty
     
Publikácie
     Orgány
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ĎURIŠOVÁ, E. -- ČERYOVÁ, D. -- TURČEKOVÁ, N. -- BIELIK, P. -- URBÁNOVÁ, M. Agriculture in the terms of bioeconomy. In Inproforum 2018. s. 213--221.

Originálny názov:
Agriculture in the terms of bioeconomy
Autor:
Ing. Eva Ďurišová, MBA (20%)
Ing. Dominika Čeryová, PhD. (20%)
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. (20%)
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. (20%)
Ing. Mária Urbánová, PhD. (20%)
Pracovisko:
Katedra manažmentu
Katedra ekonomiky
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Inproforum 2018
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
213
Do strany:
221
Počet strán: 9
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: obnoviteľné energetické zdroje, EÚ, biopalivá, poľnohospodárstvo, trvalo udržateľný rozvoj, bioekonomika
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Eva Ďurišová, MBA
Posledná zmena: 05.03.2020 19:10 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Inproforum 2018..

Originálny názov:
Inproforum 2018
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
05.03.2020 19:10 (Import dát z knižnice)