Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Fuska, PhD.
Identification number: 165
University e-mail: jakub.fuska [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Boor
Možnosti zobrazenia reliéfu dna malej vodnej nádrže
April 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Hanzlík
Malé vodné nádrže okresu Nitra
May 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Hanzlík
Využitie nástrojov Web GIS pre publikovanie údajov o vodných nádržiach
April 2019Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Hanzlík
Výpočet priebehu prázdnenia vodnej nádrže Jelenec v prostredí GIS
April 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Hollý
Možnosti riešenia závlahy okrasnej záhrady
April 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Horková
Stanovenie akumulačného objemu a tvorba profilov dna vodnej nádrže Vindšachta
May 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Hric
Malé vodné nádrže okresu Spišská Nová Ves
May 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Norbert Jelcha
Malé vodné nádrže okresu Veľký Krtíš
May 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Igor Kondé
Analýza závlahovej sústavy vybraného poľnohospodárskeho subjektu
May 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Kondé
Využitie Web GIS nástrojov pre publikovanie údajov o závlahovej sústave
April 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Križan
Riešenie závlahy okrasnej záhrady
April 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Križan
Závlahové systémy pre okrasné záhrady
May 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Kysel
Analýza vybranej závlahovej sústavy
May 2017Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Lacuška
Mapovanie dna vodnej nádrže Kolíňany s využitím GIS
May 2016Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Láska
Analýza závlahovej sústavy lesnej škôlky
May 2016Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Lenčéšová
Stanovenie presnosti digitálneho modelu reliéfu dna rybníka
May 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Adam Mišenda
Malé vodné nádrže vybraného okresu
May 2019Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nina Ondrušová
Analýza závlahovej sústavy vybraného poľnohospodárskeho subjektu
May 2016Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Pahulyi
Malé vodné nádrže okresu Levice
May 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Peter Pahulyi
Mapovanie vybranej vodnej nádrže
May 2020Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrej Pap
Malé vodné nádrže vybraných okresov
May 2019Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zoltán Petrík
Malé vodné nádrže okresu Nové Zámky
May 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Putek
Varianty riešenia závlahy okrasnej záhrady
May 2015Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adrián Pyteľ
Tvorba batygrafických kriviek malej vodnej nádrže
May 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Sádovská
Stanovenie aktuálneho objemu vody v malej vodnej nádrži
May 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Sedláková
Závlaha zelenej fasády s využitím zrážkovej vody
May 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondrej Slepčan
Možnosti závlahy okrasnej záhrady a trávnika
May 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Robert Slížik
Hodnotenie stavu odvodňovacích kanálov obce Zbehy
May 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Slosiarová
Tajchy okresu Banská Štiavnica
May 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Soldánová
Tvorba profilov dna tajchu Klinger s využitím GIS
April 2016Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Szabó
Mapovanie reliéfu dna vodnej nádrže Veľká Maňa
May 2015Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Szomor
Tvorba profilov dna malej vodnej nádrže
May 2014Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zoltán Tóth
Malé vodné nádrže okresu Zlaté Moravce
May 2017Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Vacho
Analýza závlahovej sústavy vybraného poľnohospodárskeho subjektu
May 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Vacho
Publikovanie údajov o reliéfe dna malej vodnej nádrže pomocou Web GIS
April 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vladimír Živáň
Zhodnotenie stavu a popis vybranej závlahovej sústavy
May 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress