Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Oláhová, PhD.
Identifikačné číslo: 1674
Univerzitný e-mail: eva.olahova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Centrum informačných technológií (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie CloudComputing v podnikovom prostredí
Autor: Ing. Ľubomír Leckéš
Pracovisko: Centrum informačných technológií (FEM)
Vedúci práce: Ing. Eva Oláhová, PhD.
Oponent:RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie CloudComputing v podnikovom prostredí
Abstrakt:Cloud computing predstavuje moderné a efektívne riešenie využívania informačných a komunikačných technológií založené na poskytovaní služieb/prostriedkov IKT. Cieľom bakalárskej práce je analýza existujúcich riešení cloud computingu a poskytovaných služieb a ich komparácia. Obsahom prvej kapitoly je objasnenie základných pojmov v predmetnej oblasti. V druhej a tretej kapitole je definovaný hlavný cieľ práce a čiastkové ciele práce ako i použitá metodika práce. Štvrtá kapitola analyzuje súčasné dostupné technologické riešenia cloudových služieb. Na základe komparácie dvoch dodávateľov cloudových služieb pre komerčnú sféru podľa rôznych kritérií za balíky poskytovaných služieb je odporučené vhodné riešenie pre podnikovú sféru.
Kľúčové slová:cloud computing, distribučný model, Google Apps, Microsoft Office

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene