Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Oláhová, PhD.
Identifikačné číslo: 1674
Univerzitný e-mail: eva.olahova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Centrum informačných technológií (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Podniková mobilita
Autor: Bc. Lukáš Petrák
Pracovisko: Centrum informačných technológií (FEM)
Vedúci práce: Ing. Eva Oláhová, PhD.
Oponent:RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Podniková mobilita
Abstrakt:Koncept BYOD v oblasti informačných a komunikačných technológií je výrazným trendom v oblasti podnikovej mobility. Bakalárska práca sa zaoberá témou, ktorá je zameraná na mobilitu podnikov. Jej hlavným cieľom je charakterizovať využitie IT stratégie s názvom BYOD a možnosti jej využitia v rámci spoločnosti. Každá spoločnosť sa v priebehu času musí vyvíjať a je dôležité, aby sledovala najnovšie inovácie a BYOD môže byť veľmi užitočný v tomto procese. Bakalárska práca je rozdelená do niekoľkých kapitol. Autor píše o výhodách, nevýhodách a rizikách systému, ktoré môžu nastať v podniku/u používateľa, ktorý využíva koncept BYOD. Ďalej autor píše ako sa vyhnúť špecifickým rizikám v podniku pri používaní BYOD, ale i o prospešných funkciách pre podniky. Posledná vec, ktorá je v bakalárskej práci zdôraznená je potreba mať definovanú určitú sadu pravidiel, podľa ktorých budú pracovníci používať svoje elektronické zariadenia, ako sú tablety, smartphony alebo notebooky. Z tohto dôvodu každá spoločnosť musí mať definované vlastné pravidlá pre ich používanie a bezpečnú prevádzku pri prístupe k podnikovým informačným zdrojom.
Kľúčové slová:mobilné zariadenia, koncept BYOD, bezpečnosť mobilných zariadení

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene