Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Oláhová, PhD.
Identifikačné číslo: 1674
Univerzitný e-mail: eva.olahova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Centrum informačných technológií (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie blogu ako nástroja marketingu
Autor: Bc. Katarína Sládečková
Pracovisko: Centrum informačných technológií (FEM)
Vedúci práce: Ing. Eva Oláhová, PhD.
Oponent:Ing. Marcela Hallová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie blogu ako nástroja marketingu
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá marketingovými nástrojmi na internete s užším zameraním na blogy. Cieľom bakalárskej práce je poukázať na možnosti využitia blogu ako marketingového nástroja. Teoretická časť práce sa venuje teoretickým pojmom z oblasti marketingu a online marketingu a blogu ako nástroju online marketingu. V praktickej časti práce sú hodnotené firemné blogy na základe ich vnútornej štruktúry a vonkajšej prezentácie. Kvalita blogov je hodnotená z hľadiska ich tvorby podľa zásad blogu. Pre lepšie objasnenie využitia blogu ako marketingového nástroja sú analyzované štatistické údaje, ktoré boli poskytnuté prevádzkovateľmi dvoch blogov. Pre skúmanie blogov bolo zvolené slovenské a české územie, kde je využívanie blogu ako marketingového nástroja komunikácie so zákazníkmi považované za pomerne „mladý“ a nový spôsob marketingovej komunikácie. Výsledky hodnotenia a analýzy blogov boli použité pre sformulovanie návrhu odporúčaní a zásad pre tvorbu a obsah firemného blogu. Dosiahnuté výsledky potvrdzujú, že využívanie blogu patrí k vhodne zvoleným online marketingovým nástrojom, ktoré môžu pomôcť podnikom nielen zistiť informácie o svojich zákazníkoch a ich potrebách, ale ponúknuť im aj moderný komunikačný nástroj. Internet z pohľadu realizácie marketingových aktivít podniku (aj prostredníctvom blogov) ruší geografické hranice a poskytuje rovnaké príležitosti aj malým podnikom.
Kľúčové slová:marketing, marketingová komunikácia, internet, blog, štatistika návštevnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene