Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Oláhová, PhD.
Identifikačné číslo: 1674
Univerzitný e-mail: eva.olahova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Centrum informačných technológií (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Internet ako nástroj marketingu
Autor: Bc. Eva Molčanová
Pracovisko: Centrum informačných technológií (FEM)
Vedúci práce: Ing. Eva Oláhová, PhD.
Oponent:Ing. Mária Holotová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Internet ako nástroj marketingu
Abstrakt:Témou bakalárskej práce je internet ako nástroj marketingu, pričom sa autorka práce zamerala na využívanie marketingovej komunikácie firiem v súčasnosti ako efektívneho nástroja online marketingovej stratégie. Hlavným cieľom bakalárskej práce je na základe analýzy teoretických definícií marketingu na internete vyšpecifikovať komunikačné nástroje, ktoré firmy využívajú. Na základe získaných teoretických poznatkov bol realizovaný dotazníkový prieskum medzi spotrebiteľmi (zákazníkmi a súčasne používateľmi internetu) pre zistenie ich správania sa a komunikácie s firmami na internete. Záver bakalárskej práce tvorí návrh odporúčaní pre firmy v oblasti zlepšenia ich komunikácie so zákazníkmi na internete. Pre firmy je dôležitá marketingová stratégia a vhodná kombinácia komunikačných nástrojov pre pokrytie čo najširšieho spotrebiteľského trhu. Internet bezpochyby zmenil marketingové aktivity firiem a používané nástroje marketingu, ktoré sú v práci popisované.
Kľúčové slová:marketing, marketingová komunikácia, internetový marketing, online nástroje marketingu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene