Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Oláhová, PhD.
Identifikačné číslo: 1674
Univerzitný e-mail: eva.olahova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Centrum informačných technológií (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Internet ako nástroj marketingu
Autor: Bc. Kevin Al-Ali
Pracovisko: Centrum informačných technológií (FEM)
Vedúci práce: Ing. Eva Oláhová, PhD.
Oponent:Ing. Roderik Virágh, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Internet ako nástroj marketingu
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou internetového marketingu. V užšom zmysle popisujeme jednotlivé nástroje, ktoré internetový marketing obsahuje, ich prednosti a nedostatky a tiež možnosti ich využitia v komerčnej sfére podniku. Práca obsahuje štyri kapitoly, s členením na podkapitoly. Prvá kapitola sa zaoberá základnými vymedzeniami a definíciami pojmov z oblasti marketingu. Druhá kapitola obsahuje ciele práce. V tretej kapitole opisujeme použité pracovné postupy, spôsoby získavania údajov a použité metódy výskumu, ako i špecifikujeme charakteristiku vybraného podniku a interpretujeme získané poznatky. Štvrtá kapitola obsahuje vyhodnotenie osobného rozhovoru a realizovaného dotazníkového prieskumu zákazníkov skúmaného podniku. Záver bakalárskej práce obsahuje zhodnotenie zistených údajov. Vymedzuje nástroje, ktoré sú pre podnik čo najprínosnejšie a ich použitie v marketingu. Súčasťou je i vypracovaný návrh odporúčaní pre zlepšenie využitia internetu podnikom.
Kľúčové slová:internetový marketing, sociálna sieť, sociálne médiá, online marketing, marketingová komunikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene