Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Oláhová, PhD.
Identifikačné číslo: 1674
Univerzitný e-mail: eva.olahova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Centrum informačných technológií (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Riadenie výrobného procesu prostredníctvom mobilnej aplikácie
Autor: Bc. Marek Lörinc
Pracovisko: Centrum informačných technológií (FEM)
Vedúci práce: Ing. Eva Oláhová, PhD.
Oponent:doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadenie výrobného procesu prostredníctvom mobilnej aplikácie
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou mobilnej aplikácie pre výrobný podnik Masam s cieľom zefektívniť a zjednodušiť výrobný proces, modernizovať a technicky zrýchliť pracovných činností zamestnancov podniku Masam funkciami ako sú: príchod, odchod, prestoj. Hlavnou funkciou mobilnej aplikácie je evidencia pracovného času zamestnancov v priamej výrobe. Aplikácia bola vyvinutá pre operačný systém Android a vytvorená vo vývojovom prostredí Android Studio 3.0.1. Je určená pre širokú platformu mobilných zariadení (smartfón, tablet, notebook). V rámci programu bola kompatibilita synchronizovaná pre smartfóny prostredníctvom API rozhrania (Android Programming Interface). Finálna verzia mobilnej aplikácie obsahuje 19 aktivít a s nimi spojených 19 xml súborov pre grafické zobrazenie prostredia. Aplikácia bola testovaná v reálnych podmienkach podniku. Po ukončení testovacej fázy bola aplikácia nasadená do reálnej prevádzky vo výrobnom procese.
Kľúčové slová:operačný systém, Java, Android Studio, mobilná aplikácia, podnik

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene