Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Oláhová, PhD.
Identifikačné číslo: 1674
Univerzitný e-mail: eva.olahova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Centrum informačných technológií (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zabezpečenie počítačovej siete podniku
Autor: Ing. Ivan Čaládi
Pracovisko: Centrum informačných technológií (FEM)
Vedúci práce: Ing. Eva Oláhová, PhD.
Oponent:Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zabezpečenie počítačovej siete podniku
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problematikou bezpečnosti počítačových sietí všeobecne, ale aj jej analýzou a hodnotením v konkrétnom podniku. Na základe posúdenia bezpečnostných rizík sú stanovené ciele pre zabezpečenie počítačovej siete. Autor v práci analyzuje bezpečnostné postupy a dostupné sieťové technológie využívané na zabezpečenie počítačovej siete. Definuje možné ohrozenia, ktoré môžu narušiť podnikovú sieť. Na základe analýzy zabezpečenia počítačovej siete konkrétneho podniku, analýzy rizík a vyhodnotenia úrovne bezpečnosti vypracujeme riešenie vo forme bezpečnostných opatrení. Po zhodnotení aktuálneho stavu zabezpečenia siete a požiadaviek definovaných zo strany podniku sme navrhli optimálne riešenie bezpečnosti počítačovej siete. S navrhnutými bezpečnostnými opatreniami a postupmi je možné minimalizovať bezpečnostné riziká a odolávať rôznym druhom útokov. Výsledkom práce je plne funkčná a zabezpečená podniková sieť.
Kľúčové slová:lokálna počítačová sieť, bezpečnostné opatrenia, firewall, bezpečnosť, útok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene