Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Oláhová, PhD.
Identifikačné číslo: 1674
Univerzitný e-mail: eva.olahova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Centrum informačných technológií (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Lokálna počítačová sieť organizácie
Autor: Ing. Boris Jambrich
Pracovisko: Centrum informačných technológií (FEM)
Vedúci práce: Ing. Eva Oláhová, PhD.
Oponent:RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Lokálna počítačová sieť organizácie
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá špecifickými požiadavkami a výberom vhodného riešenia, resp. inovácie vyplývajúcej z analýzy existujúcej počítačovej siete organizácie. Objektom skúmania bola existujúca sieťová infraštruktúra administratívnej budovy z pohľadu technického riešenia prepojenia sieťových zariadení a prvkov tvoriacich lokálnu počítačovú sieť. Na základe analýzy lokálnej počítačovej siete a požiadaviek zadefinovaných organizáciou, sme navrhli konkrétne zmeny, ktoré sa týkali zabezpečenia virtuálneho prostredia siete a fyzického zabezpečením priestorov budovy organizácie, odstránenia rizík a pridania/odstránenia sieťových komponentov.
Kľúčové slová:lokálna počítačová sieť, inovácia, pracovné stanice, prístupový bod, IP kamera, prístupový systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene