Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Oláhová, PhD.
Identifikačné číslo: 1674
Univerzitný e-mail: eva.olahova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Centrum informačných technológií (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Integrácia Microsoft Office 365 do podnikových riadiacich procesov
Autor: Ing. Ľubomír Leckéš
Pracovisko: Centrum informačných technológií (FEM)
Vedúci práce: Ing. Eva Oláhová, PhD.
Oponent:RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Integrácia Microsoft Office 365 do podnikových riadiacich procesov
Abstrakt:Cloudové riešenie Microsoft Office 365 je moderným spôsobom on-line poskytovania IT služieb a softvéru. Z pohľadu podniku nasadenie Office 365 znižuje zložitosť správy podnikovej IT infraštruktúry a poskytuje kvalitné nástroje pre podnikovú spoluprácu, komunikáciu, správu elektronických dokumentov a služieb. Cieľom diplomovej práce je analýza IT prostredia podniku a podnikových činností a spracovanie návrhu plánu na využívanie Office365 v činnostiach podniku. V prvej časti práce sú definované základné teoretické poznatky z oblasti riadenia podnikových procesov, podnikových informačných systémov, ekonomického softvéru a ERP systémov. Ďalej sú popísané jednotlivé služby balíka Microsoft Office 365. V druhej a tretej časti práce je definovaný hlavný cieľ práce vrátane čiastkových cieľov a tiež metodika práce a popis pracovných postupov, ktoré budú využité pri spracovaní problematiky. Praktická časť bude vypracovaná prostredníctvom prípadovej štúdie s využitím modelového podniku. Po analýze súčasného stavu daného podniku a identifikovaní nedostatkov s využitím získaných údajov bude navrhnuté konkrétne riešenie na zlepšenie súčasnej situácie v danom subjekte. Navrhované riešenie prinesie zefektívnenie, skvalitnenie a zrýchlenie priebehu procesov vo vybranom podniku a poskytne tiež model postupu pre iné podniky v prípade budúcich riešení v danej oblasti.
Kľúčové slová:cloudová služba, podnikový informačný systém, ERP, Office 365, cloud

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene