Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.
Identification number: 1685
University e-mail: sona.felsociova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Noémi Balková
Terverticilátne peniciliá
May 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Noémi Balková
Terverticilátne peniciliá
May 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Noémi Balková
Výskyt mikromycét v priebehu vegetácie viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.) v Šintavskom vinohradníckom rajóne
April 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Barniaková
Mykotická kontaminácia vybraných odrôd sladovníckeho jačmeňa a sladov
March 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Erniholdová
Mikrobiologická kvalita syrov rôznych príchutí z kravského mlieka
April 2015Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Gavurová
Prítomnosť mikromycét vo vybraných druhoch sladovníckeho jačmeňa a sladoch
March 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Hučko
Výskyt a význam "plesni sivej" Botrytis cinerea.
April 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Linda Janů
Mikroskopické huby a mykotoxíny v procese výroby piva
March 2020Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Káčerová
Hospodársky významné hubové choroby drobného ovocia
April 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Káčerová
Vplyv skladovania sladovníckych jačmeňov a z nich vyrobených sladov na bakteriálnu populáciu
March 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Konečná
Ochratoxín A v rastlinných produktoch
April 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Konečná
Výskyt mikromycét v medoch rôzneho pôvodu
April 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Konyariková
Vplyv kvasiniek na senzorické parametre vína
April 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martin Laurinc
Mykocenoza bobúľ hrozna dopestovaného v Žitavskom vinohradníckom rajóne
March 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Laurinc
Mykotoxíny v ovocí
May 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Laurinčíková
Zastúpenie penicilií v hrozne z južnoslovenskej vinohradníckej oblasti.
April 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Lišaník
Zastúpenie penicilií v hrozne pochádzajúceho z východoslovenskej vinohradníckej oblasti.
April 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Majerová
Mikrobiologická kvalita vybraných druhov medu slovenského pôvodu
April 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľudmila Malčeková
Najčastejšie ochorenia hlúbovej zeleniny spôsobené mikromycétami
April 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľudmila Malčeková
Vplyv skladovania sladovníckych jačmeňov a z nich vyrobených sladov na mykologickú populáciu
March 2018Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Matejčíková
Výskyt mikromycét v rôznych fenologických fázach rastu viniča hroznorodého v Šintavskom vinohradníckom rajóne
April 2015Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Matijková
Endogénna kontaminácia hrozna druhmi rodu Penicillium
April 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Matúšová
Mykocenóza bobúľ hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom rajóne
April 2019Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Miklenčičová
Mykobiota vybraných odrôd hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
March 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Miklenčičová
Spoločenstvá kvasiniek vo výrobe slovenských vín
April 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Nogová
Vláknité mikroskopické huby kontaminujúce sušené ovocie
April 2016Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marián Pap
Najvýznamnejšie ochorenia rajčiakov hubového pôvodu
August 2014Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Pribišová
Mikrobiologická kvalita vybraných druhov medov z myjavského regiónu
March 2016Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Pribulová
Povrchová kontaminácia hrozna druhmi rodu Penicillium
April 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Matúš Siman
Kontrola mikrobiologických ukazovateľov vybraných druhov jogurtov
March 2019Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Smolárová
Mykologická analýza hrozna, muštu a vína s dôrazom na Penicillium sp.
April 2019Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Spišiaková
Výskyt Penicillium sp. v zrnách potravinárskej pšenice dopestovanej v regiónoch stredného a východného Slovenska
April 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrícia Šnircová
Mikrobiologická kvalita vybraných druhov syrov slovenského pôvodu
March 2016Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marína Virágová
Výskyt Penicillium sp. v zrnách pšenice dopestovanej v regióne západného Slovenska
April 2012Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. František Vrábel
Mikroskopické huby z primárnych a sekundárnych zdrojov a ich vplyv na kvlitu vína
April 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress