Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.
Identification number: 1685
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

          
     
     
          Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Until
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Noémi Balková
Terverticilátne peniciliá
May 2013Displaying the final thesis
2.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Noémi Balková
Terverticilátne peniciliá
May 2012
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Noémi Balková
Výskyt mikromycét v priebehu vegetácie viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.) v Šintavskom vinohradníckom rajóne
April 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Barniaková
Mykotická kontaminácia vybraných odrôd sladovníckeho jačmeňa a sladov
March 2017
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Erniholdová
Mikrobiologická kvalita syrov rôznych príchutí z kravského mlieka
April 2015
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Gavurová
Prítomnosť mikromycét vo vybraných druhoch sladovníckeho jačmeňa a sladoch
March 2016
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ondrej Hučko
Výskyt a význam "plesni sivej" Botrytis cinerea.
April 2014Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Káčerová
Hospodársky významné hubové choroby drobného ovocia
April 2016Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mária Káčerová
Vplyv skladovania sladovníckych jačmeňov a z nich vyrobených sladov na bakteriálnu populáciu
March 2018
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Natália Konečná
Ochratoxín A v rastlinných produktoch
April 2012
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Konečná
Výskyt mikromycét v medoch rôzneho pôvodu
April 2014Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dominika Konyariková
Vplyv kvasiniek na senzorické parametre vína
April 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martin Laurinc
Mykocenoza bobúľ hrozna dopestovaného v Žitavskom vinohradníckom rajóne
March 2017
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Martin Laurinc
Mykotoxíny v ovocí
May 2013
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikola Laurinčíková
Zastúpenie penicilií v hrozne z južnoslovenskej vinohradníckej oblasti.
April 2014
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Lišaník
Zastúpenie penicilií v hrozne pochádzajúceho z východoslovenskej vinohradníckej oblasti.
April 2014Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Majerová
Mikrobiologická kvalita vybraných druhov medu slovenského pôvodu
April 2015Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľudmila Malčeková
Najčastejšie ochorenia hlúbovej zeleniny spôsobené mikromycétami
April 2016
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľudmila Malčeková
Vplyv skladovania sladovníckych jačmeňov a z nich vyrobených sladov na mykologickú populáciu
March 2018
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Matejčíková
Výskyt mikromycét v rôznych fenologických fázach rastu viniča hroznorodého v Šintavskom vinohradníckom rajóne
April 2015
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Matijková
Endogénna kontaminácia hrozna druhmi rodu Penicillium
April 2013
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Matúšová
Mykocenóza bobúľ hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom rajóne
April 2019
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Miklenčičová
Mykobiota vybraných odrôd hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
March 2018
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Natália Miklenčičová
Spoločenstvá kvasiniek vo výrobe slovenských vín
April 2016
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lucia Nogová
Vláknité mikroskopické huby kontaminujúce sušené ovocie
April 2016
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Marián Pap
Najvýznamnejšie ochorenia rajčiakov hubového pôvodu
August 2014
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Pribišová
Mikrobiologická kvalita vybraných druhov medov z myjavského regiónu
March 2016
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Pribulová
Povrchová kontaminácia hrozna druhmi rodu Penicillium
April 2013
Displaying the final thesis
29.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Matúš Siman
Kontrola mikrobiologických ukazovateľov vybraných druhov jogurtov
March 2019
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Bc. Renáta Slyšková
Mikroskopické porovnanie vybraných čerstvých a dopekaných pekárenských výrobkov
April 2020Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Daniela Smolárová
Mykologická analýza hrozna, muštu a vína s dôrazom na Penicillium sp.
April 2019
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Spišiaková
Výskyt Penicillium sp. v zrnách potravinárskej pšenice dopestovanej v regiónoch stredného a východného Slovenska
April 2011
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrícia Šnircová
Mikrobiologická kvalita vybraných druhov syrov slovenského pôvodu
March 2016Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marína Virágová
Výskyt Penicillium sp. v zrnách pšenice dopestovanej v regióne západného Slovenska
April 2012
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. František Vrábel
Mikroskopické huby z primárnych a sekundárnych zdrojov a ich vplyv na kvlitu vína
April 2018
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Bc. František Vrábel
Mykocenóza vybraných bielych a modrých odrôd hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
May 2020
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress