Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.
Identifikačné číslo: 1685
Univerzitný e-mail: sona.felsociova [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výučba
     
     
Projekty
     
     
     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Noémi Balková
Terverticilátne peniciliá
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Noémi Balková
Terverticilátne peniciliá
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Noémi Balková
Výskyt mikromycét v priebehu vegetácie viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.) v Šintavskom vinohradníckom rajóne
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Monika Barniaková
Mykotická kontaminácia vybraných odrôd sladovníckeho jačmeňa a sladov
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Erniholdová
Mikrobiologická kvalita syrov rôznych príchutí z kravského mlieka
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Gavurová
Prítomnosť mikromycét vo vybraných druhoch sladovníckeho jačmeňa a sladoch
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Hučko
Výskyt a význam "plesni sivej" Botrytis cinerea.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Káčerová
Hospodársky významné hubové choroby drobného ovocia
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Mária Káčerová
Vplyv skladovania sladovníckych jačmeňov a z nich vyrobených sladov na bakteriálnu populáciu
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Natália Konečná
Ochratoxín A v rastlinných produktoch
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Natália Konečná
Výskyt mikromycét v medoch rôzneho pôvodu
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Konyariková
Vplyv kvasiniek na senzorické parametre vína
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Martin Laurinc
Mykocenoza bobúľ hrozna dopestovaného v Žitavskom vinohradníckom rajóne
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Laurinc
Mykotoxíny v ovocí
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Nikola Laurinčíková
Zastúpenie penicilií v hrozne z južnoslovenskej vinohradníckej oblasti.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Lišaník
Zastúpenie penicilií v hrozne pochádzajúceho z východoslovenskej vinohradníckej oblasti.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Monika Majerová
Mikrobiologická kvalita vybraných druhov medu slovenského pôvodu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ľudmila Malčeková
Najčastejšie ochorenia hlúbovej zeleniny spôsobené mikromycétami
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ľudmila Malčeková
Vplyv skladovania sladovníckych jačmeňov a z nich vyrobených sladov na mykologickú populáciu
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Natália Matejčíková
Výskyt mikromycét v rôznych fenologických fázach rastu viniča hroznorodého v Šintavskom vinohradníckom rajóne
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Matijková
Endogénna kontaminácia hrozna druhmi rodu Penicillium
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anna Matúšová
Mykocenóza bobúľ hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom rajóne
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Natália Miklenčičová
Mykobiota vybraných odrôd hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Natália Miklenčičová
Spoločenstvá kvasiniek vo výrobe slovenských vín
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lucia Nogová
Vláknité mikroskopické huby kontaminujúce sušené ovocie
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marián Pap
Najvýznamnejšie ochorenia rajčiakov hubového pôvodu
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Pribišová
Mikrobiologická kvalita vybraných druhov medov z myjavského regiónu
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Pribulová
Povrchová kontaminácia hrozna druhmi rodu Penicillium
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Matúš Siman
Kontrola mikrobiologických ukazovateľov vybraných druhov jogurtov
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Renáta Slyšková
Mikroskopické porovnanie vybraných čerstvých a dopekaných pekárenských výrobkov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniela Smolárová
Mykologická analýza hrozna, muštu a vína s dôrazom na Penicillium sp.
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Veronika Spišiaková
Výskyt Penicillium sp. v zrnách potravinárskej pšenice dopestovanej v regiónoch stredného a východného Slovenska
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrícia Šnircová
Mikrobiologická kvalita vybraných druhov syrov slovenského pôvodu
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marína Virágová
Výskyt Penicillium sp. v zrnách pšenice dopestovanej v regióne západného Slovenska
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. František Vrábel
Mikroskopické huby z primárnych a sekundárnych zdrojov a ich vplyv na kvlitu vína
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. František Vrábel
Mykocenóza vybraných bielych a modrých odrôd hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná