Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Identification number: 1708
University e-mail: alica.bobkova [at] uniag.sk
 
Vice-dean - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

     
Graduate     
     
     
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesisDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Adamicová
Hodnotenie kvality čajov v Nitrianskom kraji za obdobie 2009 - 2013.
April 2014
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alžbeta Antalicová
Falšovanie a autentifikácia kávy.
April 2015
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alžbeta Antalicová
Sledovanie zmien obsahu kofeínu vo vzťahu k rôznym stupňom praženia vo vybraných vzorkách kávy
March 2017
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Antošová
Mikrobiologická kvalita vybraných pekárenskych výrobkov a hygiena prostredia pri ich výrobe.
April 2012
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Bálintová
Hodnotenie vybraných mikrobiologických ukazovateľov vody pri triedení a balení jabĺk
April 2014Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Patrícia Barančová
Kvalita a bezpečnosť kávy vo vzťahu ku konzumentovi
April 2018
Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Anna Baranová
Porovnanie kvality biopotravín a potravín pochádzajúcich z konvenčného poľnohospodárstva
June 2016Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. David Belás
Vplyv spôsobu praženia kávy na jej kvalitu
April 2019
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Henrieta Brenkusová
Falšovanie a autentifikácia čokolády.
April 2015
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Henrieta Brenkusová
Hodnotenie ukazovateľov kvality vo vybraných vzorkách čokolády
March 2017
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Dodoková
Mikrobiologická kvalita materského mlieka v období 2008-2012 a metódy detekcie stafylokokových enterotoxínov.
April 2013
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Dominová
Porovnanie vybraných parametrov kvetových a medovicových medov.
May 2013Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Klaudia Ďurčeková
Potraviny s obsahom kofeínu a ich vplyv na zdravie konzumenta
May 2019
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jana Ďurečková
Príprava a hodnotenie vybraných parametrov ochutených srvátkových nápojov.
April 2013
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Ďurišová
Vplyv spôsobu prípravy na vybrané parametre kávy
April 2019
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Ďurišová
Význam a využitie menej známych ovocných druhov
April 2017
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Anna Fandrová
Čaj ako významný zdroj antioxidantov
May 2019
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Frajtová
Autentifikácia a falšovanie piva
May 2015
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Daniela Gibaštíková
Skryté alergény rastlinného pôvodu v potravinách a metódy ich detekcie
April 2015Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Grausová
Obsah kyselín chlorogenových v rôznych druhoch zelenej kávy
April 2017Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Gregáňová
Kvalita a bezpečnosť vody ako základnej suroviny pri výrobe piva
April 2018
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Gregáňová
Význam piva vo vzťahu k jeho antioxidačným vlastnostiam
April 2016
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Gumanová
Kontrola vybraných vzoriek kávy vo vzťahu ku konzumentom s ochorením diabetes mellitus
April 2019
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Gumanová
Potraviny vo vzťahu k diabetes mellitus
April 2017
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Hajdáková
Kontrola kvality a autenticity medov pochádzajúcich z obchodnej siete SR
March 2016Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Hajdáková
Ohrozenie kvalityverejného zdravia z pohľadu výskytu bakteriálnych alimentárnych ochorení.
April 2014Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslava Hausová
Hodnotenie texturálnych vlastností vybraných odrôd mrkvy (DAUCUS CAROTA L.)
April 2018
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Hausová
Využitie moderných metód pri príprave ovocných štiav za účelom zachovania ich kvality a bezpečnosti
April 2016Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Henesová
Hodnotenie senzorickej a mikrobiologickej kvality mäsa a mäsových výrobkov
April 2015
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Henesová
Kvalita verejného zdravia z pohľadu výskytu potravinových alergií.
May 2012
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tatiana Hruboňová
Dynamika zmien karotenoidov a polyfenolov v závislosti od spôsobu skladovania v rôznych odrodách mrkvy obyčajnej (Daucus carota)
March 2017
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tatiana Hruboňová
Zmeny nutričných hodnôt pri príprave a skladovaní potravín
April 2015
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Ižoldová
Hodnotenie životaschopnosti pivovarníckych kvasiniek vo vzťahu ku kvalite výsledného produktu.
April 2015
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Ižoldová
Zoonotické infekcie prenášané potravinami výrazne ovplyvňujúce verejné zdravie
May 2013
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Jamrichová
Kontrola ukazovateľov kvality výkrmových kurčiat
March 2016Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martina Jamrichová
Metódy využiťeľné pri autentifikáci potravín
April 2014Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Eva Kmeciková
Kvalita a bezpečnosť potravinárskych farbív
May 2017
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Eva Kmeciková
Vplyv praženia na vybrané parametre kávy
April 2019
Displaying the final thesis
39.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Jana Kobanová
Vplyv obsahových zložiek kávy na preferencie konzumenta
April 2021
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľudmila Koláriková
Hodnotenie skladby poskytovaných jedál v súlade s biologickými potrebami detí predškolského veku.
April 2012
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Konturová
Kontrola úrovne prevádzkovej hygieny vo vybranom mäsospracujúcom podniku pomocou odtlačkovej a sterovej metódy
April 2016
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alexandra Kovácsová
Obsah antioxidačných látok v potravinách vo vzťahu k verejnému zdraviu.
April 2014Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Kozáková
Sledovanie zmien antioxidačnej aktivity vplyvom rôznych spôsobov skladovania Čučoriedky chocholíkatej (Vaccinium corymbosum L.)
April 2015
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Kozáková
Význam a využitie rastlín ako zdrojov antioxidačných látok
May 2013Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kamila Križanová
Falšovanie kravského mlieka a mliečnych výrobkov a možnosti detekcie v praxi.
May 2013
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Krupčiaková
Sledovanie mikrobiologickej kvality ovzdušia pri výrobe kyslomliečnych výrobkov.
May 2013
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martina Kušnírová
Biopotraviny z pohľadu slovenského spotrebiteľa.
April 2013
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Macková
Hodnotenie kvality vybraných druhov čajov vo vzťahu ku konzumentovi
April 2020
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Macková
Kvalita a bezpečnosť ovocných štiav
April 2018
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Patrícia Macková
Charakteristika potravinových surovín bohatých na flavonoidy
April 2017Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Veronika Mančíková
Falšovanie a autentifikácia čaju
April 2018
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viktória Mazanová
Falšovanie a autentifikácia mäsa a mäsových výrobkov
June 2018
Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislava Medvecká
Hodnotenie senzorickej kvality čokolády v priebehu jej skladovania
April 2019Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Stanislava Medvecká
Kvalita rôznych druhov rastlinných olejov vo vzťahu k ich využitiu v potravinárstve
April 2017
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Melounová
Falšovanie piva surogátmi a ich vplyv na kvalitu piva
April 2012
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Renáta Mihalovičová
Akrylamid v káve
April 2019Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Petková
Hodnotenie vybraných parametrov kávy
April 2018Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Pisklová
Nealkoholické nápoje na báze sladu
April 2016
Displaying the final thesis
59.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Katarína Poláková
Detekcia zložiek kávy ovplyvňujúcich jej kvalitu
April 2021
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Poláková
Riziká nápojov s obsahom alkaloidov
May 2019Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Popundová
Celiakia a potraviny
April 2013
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Popundová
Hodnotenie mikrobiologickej kvality zmrzlín
April 2015
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martina Rojková
Problematika výskytu potravinových alergií.
May 2013
Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martina Rojková
Sledovanie zmien texturometrických vlastností Čučoriedky chocholíkatej (Vaccinium corymbosum L.) vplyvom rôznych spôsobov skladovania
April 2015Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Margaréta Selecká
Hodnotenie kvality nakupovaného surového kravského mlieka od rôznych dodávateľov
April 2015
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Sipos
Potravinárske využitie srvátky
April 2016
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Slivková
Hodnotenie kvality muffinov s prídavkom rakytníka rešetliakovitého (Hippophae rhamnoides L.)
April 2018Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Petra Slivková
Kvalita inovatívnych druhov ovocia a moderné technológie ich ďalšieho spracovania
April 2016
Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erika Sopková
Kvalitatívne hodnotenie vybraných druhov mlynárskych a pekárenskych výrobkov.
May 2013Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikoleta Šidlová
Hodnotenie mikrobiologickej kvality studničných vôd určených na hromadné a individuálne zásobovanie
April 2014
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Veronika Škodová
Detekcia prítomnosti metanolu pri falšovaní liehovín
April 2015
Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Škodová
Falšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.
May 2013
Displaying the final thesis
73.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ľubomír Škorvan
Vplyv tepelnej úpravy a skladovania na kvalitu potravín.
May 2012
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Štefančíková
Hodnotenie kvalitatívnych ukazovateľov vybraných druhov rastlinných silíc.
April 2012
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anežka Vargová
Antioxidačné vlastnosti rastlinných olejov
April 2016
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anežka Vargová
Autentifikácia vybraných druhov rastliných olejov
April 2018
Displaying the final thesis
77.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Miroslav Žiak
Vplyv inovatívnych spôsobov spracovania zeleniny na kvalitatívne parametre hotových produktov (externá téma)
September 2025
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress