Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Mariš, PhD.
Identification number: 170
University e-mail: martin.maris [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Regional and Rural Development (FESRD)

     
     Lesson     
     
Projects          Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nadezhda Alimova
Skúmanie vplyvu polohy na cenu a rentu pri lokalizáciu ekonomických aktivít vo vybranom sídle
May 2020
Displaying the final thesis
2.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Hivi Alklay
Public policy of municipalities in the development of urban-developing projects
May 2021
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Monika Babjaková
Skúmanie vplyvov a dopadov pôsobenia MSP na sociálno-ekonomickú úroveň vybraného územia
April 2019
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Petra Baďurová
Význam a podpora podnikateľských inkubátorov na stredných školách a univerzitách
May 2019Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Petra Baďurová
Význam a podpora podnikateľských inkubátorov na stredných školách a univerzitách
May 2019
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Baleková
Význam priemyselných parkov na území SR v kontexte špecializácie trhu práce
April 2016
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Viera Baniariová
Problematika „brownfields“ a ich formy využitia v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja
April 2019Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Bartovičová
Potenciál regionálneho zásobovacieho a odbytového trhu s agrokomoditami v okrese Trnava
April 2018
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Diana Čeriová
Efektívne využívanie nástrojov rozvojovej pomoci zo ŠF EÚ vo vybranej obci s indikatívnym návrhom projektového zámeru
May 2012Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jakub Debnár
Uplatňovanie nástrojov aktívnej politiky trhu práce v okrese Trenčín a zhodnotenie ich účinkov a dopadov na (ne)zamestnanosť
May 2018
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Ivana Furdeková
Hodnotenie ekonomiky investično-rozvojových projektov v meste Trstená
May 2021
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Jančovičová
Kvalita života vo vybraných sídlach Nitrianskeho samosprávneho kraja
May 2016
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Kornélia Joštová
Význam a podpora inovatívnych metód a nástrojov vzdelávania na stredných školách v rámci priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu
May 2017
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Kornélia Joštová
Význam a podpora inovatívnych metód a nástrojov vzdelávania na stredných školách v rámci priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu
May 2018
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ronald Kacz
Štátna podpora a programy rozvoja podnikania uplatňované v regionálnych podmienkach Slovenska
May 2017Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adilet Kanatuly
Skúmanie vplyvu polohy na cenu a rentu pri lokalizáciu ekonomických aktivít vo vybranom sídle
April 2019
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Karabinoš
Economic crisis and regional resilience in conditions of Slovak republic
May 2015
Displaying the final thesis
18.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Martin Klučiar
Územná politika obcí v oblasti realizácie miestneho ekonomického rozvoja
May 2020
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľudmila Kostolná
Ekonomická kríza a regionálna pružnosť v podmienkach Trenčianskeho a Prešovského kraja
April 2015
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nina Kotvasová
Lokalizačné faktory územia a ich vplyv na polohovú rentu pozemkov
May 2020
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nina Kotvasová
Nové prístupy v regionálnej politike so zameraním na zaostalé regióny
May 2018
Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Marián Krajčír
Kvalita bývania vo vybranom sídle Nitrianskeho samosprávneho kraja
April 2016
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Lehotská
Efektívne využívanie nástrojov rozvojovej pomoci zo ŠF EÚ vo vybranej obci s indikatívnym návrhom projektového zámeru
May 2012
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Lengyelová
Ekonomická kríza a regionálna pružnosť v podmienkach Trnavského a Nitrianskeho kraja
April 2015
Displaying the final thesis
25.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Michaela Ligačová
Duálne vzdelávanie na stredných školách ako most medzi učením a praxou
May 2020
Displaying the final thesis
26.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Anna Lokajová
Štátna podpora a programy rozvoja investícií uplatňované v regionálnych podmienkach Slovenska
May 2017
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Anna Lokajová
Štátna podpora a programy rozvoja investícií uplatňované v regionálnych podmienkach Slovenska
May 2018
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Medveďová
Skúmanie vplyvu polohy na cenu stavebných pozemkov vo vybraných sídlach
April 2018Displaying the final thesis
29.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Karol Petrus
Vplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného územia
April 2016Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Preinerová
Efektívne využívanie nástrojov rozvojovej pomoci zo ŠF EÚ vo vybranej obci s indikatívnym návrhom projektového zámeru
May 2012Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Soňa Rácová
Návrh modelu fungovania technologického klastra v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja na príklade existujúceho subjektu
May 2016
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Sámelová
Kvalita života vo vybraných sídlach Trenčianskeho samosprávneho kraja
May 2016Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jana Svýbová
Problematika satelitných obcí a návrhy riešenia vzniknutých problémov v okolí Bratislavy
May 2016Displaying the final thesis
34.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Dušan Šenkárik
Hodnotenie dopadov podpory malých farmárov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky
May 2017
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Dušan Šenkárik
Hodnotenie dopadov podpory malých farmárov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky
May 2018
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. et Ing. Stanislava Tomečeková
Príjmová nerovnováha a sociálna nerovnosť v regionálnych podmienkach SR
May 2015Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. et Ing. Stanislava Tomečeková
Udržateľný rozvoj miest a obcí v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja
May 2017
Displaying the final thesis
38.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Filip Urminský
Vývoj realitného trhu a jeho vplyv na regionálny rozvoj v okrese Nitra
May 2021
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marina Valenćiková
Nástroje a dopady regionálnej politiky v najzaostalejších regiónoch SR
May 2017Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Judit Vankó
Význam a podpora podnikateľských inkubátorov na stredných školách a univerzitách
May 2017Displaying the final thesis
41.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Boris Veselič
Ekonomická kríza a regionálna pružnosť v podmienkach SR
April 2015
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Boris Veselič
Ekonomická kríza a regionálna pružnosť v podmienkach SR
April 2016
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kornélia Záčiková
Príjmová nerovnováha a sociálna nerovnosť v regionálnych podmienkach Trnavského a Nitrianskeho kraja
April 2015
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viera Zavarská
Rozmiestnenie ekonomických síl vo vybranom regióne a ich vplyv na formovanie krajských disparít
April 2019Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viera Zavarská
Rozvoj vidieka v Bratislavskom samosprávnom kraji Zavádzanie inovácii na podporu rozvoja vidieka
May 2017
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Živnerová
Efekty vybraných kúltúrno-spoločenských aktivít na miestny ekonomický rozvoj
April 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress