Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miroslav Šlosár, PhD.
Identification number: 1753
University e-mail: miroslav.slosar [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Vegetable Production (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alexandra Abrahámová
Hodnotenie obsahu chlorofylov a karotenoidov v listoch batátov v závislosti od termínu ich zberu
May 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Angelika Gagová
Obsah vybraných bioaktívnych látok u menej známych druhov listovej zeleniny
May 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adriána Gužmerová
Hodnotenie obsahu polyfenolov a betanínu v cvikle
May 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Hluchová
Obsah chlorofylu, karotenoidov a vitamínu C u vybraných menej známych druhov listovej zeleniny
May 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Daniel Hudák
Hodnotenie vybraných morfologických kvantitatívnych parametrov úrody ibišteka jedlého (okry)
April 2020Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Simona Husárová
Hodnotenie vybraných kvantitatívnych parametrov úrody cvikly a obsahu cukrov a kyselín v cviklovej šťave
May 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Rebecca Jančovič
Hodnotenie obsahu karotenoidov v pldooch ibišteka jedlého (okry)
April 2020Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Rebecca Jančovič
Hodnotenie úrodových parametrov ibišteka jedlého
April 2020Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Kassa
Vplyv termínu výsevu na obsah chlorofylu u menej známych druhov listovej zeleniny
May 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Kováč
Hodnotenie kvantitatívnych parametrov a celkového obsahu karotenoidov v batátoch v závislosti od využitia rôznych nastieľacích materiálov
May 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Kürti
Pestovanie cibule kuchynskej v obci Pukanec
May 2015Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Denisa Laurincová
Porovnanie pestovania vybraných druhov zeleniny hydroponickým a konvenčným spôsobom
May 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lea Lejla Marušicová
Hodnotenie kvality slovenskej a zahraničnej produkcie rajčiakov
April 2020Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lea Lejla Marušicová
Hodnotenie obsahu karotenoidov a polyfenolov v batátoch v závislosti od rôznych spôsobov ich tepelnej úpravy
May 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Měkýšová
Hodnotenie obsahu sulforafanu, vitamínu C a dusičnanov v závislosti od odrody brokolice
May 2016Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Měkýšová
Vplyv nastielania na vybrané kvantitatívne parametre úrody a celkový obsah karotenoidov v batátoch
April 2018Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Zuzana Měkýšová
Vplyv odrody na obsah vitamínu C a dusičnanov v brokolici
May 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Miklósová
Vplyv foliárnej aplikácie selénu na úrodu a obsah vybraných bioaktívnych látok v brokolici
May 2017Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Miklósová
Vplyv foliárnej aplikácie zinku a selénu na obsah karotenoidov a chlorofylu v brokolici
May 2015Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tina Mišurová
Vplyv foliárnej aplikácie zinku na obsah chlorofylu, karotenoidov a vitamínu C v brokolici
May 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Petrovová
Vplyv nastielania na vybrané kvantitatívne a kvalitatívne parametre batátov
May 2017Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Rajtarová
Overenie možnosti pestovania batátov v podmienkach Slovenskej republiky
May 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Sopková
Hodnotenie vybraných kvantitatívnych parametrov úrody a obsahu karotenoidov v plodoch ibišteka jedlého
April 2019Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Štrpková
Hodnotenie vybraných kvalitatívnych parametrov cvikly v závislosti od jej širšieho odrodového spektra
May 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Štrpková
Odroda ako faktor ovplyvňujúci obsah chlorofylu a karotenoidov v brokolici
May 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): MSc. Michal Vasiľ
Hodnotenie úrody a vybraných kvalitatívnych parametrov odrôd tekvice obyčajnej typu Acorn
May 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): MSc. Michal Vasiľ
The Evaluation of Chlorophyll and Total Carotenoid Content in Leaves of Sweet Potato According to Variety and Harvesting Date
April 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Zuzulová
Hodnotenie obsahu polyfenolov a vitamínu C v batátoch v závislosti od ich nastielania
April 2018Displaying the final thesis
29.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Kristína Zuzulová
Vplyv odrody a spracovania na obsah vybraných bioaktívnych látok v brokolici
May 2016Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Zuzulová
Vplyv odrody na obsah na chlorofylov a vitamínu C v brokolici
May 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress