Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miroslav Šlosár, PhD.
Identification number: 1753
University e-mail: miroslav.slosar [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Vegetable Production (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 Batatas as less-known vegetable species: a new potential source for production of foodstuffs with increased content of chemoprotective substancesM. ŠlosárGA SPUsupervisor10/01/201609/30/2018
2 Biodegradovateľné polyméry a ich využitie v oblasti pôdohospodárstva a obalových aplikáciáchM. ŠlosárVEGAsupervisor01/01/201412/31/2016
3 Komplexný výskum mulčovacích fólií pre poľnohospodárske aplikácieM. ŠlosárGeneral callssupervisor10/01/201312/31/2016
4 Menej známe druhy záhradníckych plodín ako potenciálne zdroje na výrobu potravín so zvýšeným obsahom chemoprotektívnych látokM. ŠlosárVEGAhead of project team01/01/201712/31/2019
5 Overenie možnosti pestovania ibišteka jedlého a ačokči v podmienkach Slovenskej republiky s dôrazom na úrodu a kvalitu ich produkcieM. ŠlosárGA SPUsupervisor01/01/202012/31/2021
6 Štúdium vzťahu abiotických faktorov na vybrané antioxidačné látky v rastlináchM. ŠlosárBilateral cooperationsupervisor01/01/201412/31/2015
7 Využitie menej známych druhov záhradníckych plodín na výrobu potravín so zvýšeným obsahom bioaktívnych látokM. ŠlosárVEGAsupervisor01/01/201612/31/2018
8 Vývoj remediačných technológií na dlhodobo kontaminovaných pôdachM. ŠlosárGeneral callssupervisor10/01/201309/30/2017

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:in process of executionsubmitted
Inactive states:completedrejected