Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Joanna Korczyk-Szabó, PhD.
Identifikační číslo: 1774
 
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)

Kontakty     Absolvent
     
Výuka     Závěrečná práce
     
Projekty
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Liečivé druhy rastlín v regióne Orava
Autor:
Zuzana Jandurová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce je odevzdána


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Liečivé druhy rastlín v regióne Orava
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá druhovým zastúpením liečivých rastlín počas jedného vegetačného obdobia v lesnom, lúčnom a brehovom ekosystéme regiónu Orava. Jedným z cieľov je aj teoreticky uviesť čitateľa do problematiky liečivých rastlín. Nájdené druhy liečivých rastlín z terénneho prieskumu boli zaradené do čeľadí, a tiež boli vyhodnotené zbierané drogy nájdených druhov liečivých rastlín. Vo vybraných lokalitách bolo spolu zaznamenaných 44 druhov liečivých rastlín z 24 čeľadí. Z výsledkov bakalárskej práce môžeme konštatovať, že najviac zastúpenými čeľaďami boli čeľaď Asteraceae a Rosaceae. Zo zbieraných drog sú najčastejšie zbierané vňať (herba) a list (folium). V ekosystéme predstavujúcom brehový bolo zaznamenaných 10 druhov rastlín z 9tich čeľadí. Najviac zastúpenou čeľaďou bola čeľaď Asteraceae. Najčastejšie zbieranou drogou tohto stanovišťa bol list (folium). V lokalite lúčneho ekosystému bolo nájdených 20 druhov liečivých rastlín z 12tich čeľadí. Najpočetnejšou čeľaďou bola čeľaď Asteraceae a Rosaceae. Najviac zbieranou drogou tohto ekosystému bola vňať (herba). V treťom lesnom ekosystéme bolo zaznamenaných 19 liečivých druhov rastlín z 11tich čeľadí. V lesnom ekosystéme bola najviac zbieranou drogou z pozorovaných druhov rastlín vňať (herba). Zber liečivých rastlín v regióne Orava má svoju tradíciu, ktorú by bolo dobré zachovať budúcim generáciám.
Klíčová slova:
liečivé rastlina, región Orava, rastlinné čeľade, droga

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně