Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Joanna Korczyk-Szabó, PhD.
Identification number: 1774
University e-mail: joanna.korczyk-szabo [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)

               Final thesis
     
     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:Tritucum spelta as untraditional source of functional foods
Written by (author):
Ing. Joanna Korczyk-Szabó, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:
doc. Ing. Ján Mareček, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Štefan Hraška, DrSc.
Opponent 3:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Triticum spelta ako netradičný zdroj pre funkčné potraviny
Summary:
Pšenica špaldová je pespektívnym zdrojom pre poľnohospodárstvo, potravinársky sektor a pre spotrebiteľov. Má dobrý potenciál využitia v mnohých produktoch, v závislosti od genotypu, odrody a spotrebiteľských podmienok. Veľký záujem zo strany spotrebiteľov je vďaka jej nutričnej hodnote. Spotreba špaldových produktov zabezpečuje zvýšený príjem minerálov, vitamínov a vlákniny. Z dôvodu zvýšenia záujmu spotrebiteľov o zdravý životný štýl, sa pšenica špaldová stáva veľmi populárnou a žiadanou plodinou. Špaldový chlieb sa vyznačuje silnou chlebovou vôňou, výbornou chuťou, predĺženou trvanlivosťou a je ľahšie stráviteľný. Cieľom dizertačnej práce bolo stanoviť kvalitatívne parametre piatich odrôd pšenice špaldovej (Altgold, Ostro, Rubiota. Franckernkorn a Oberkulmer Rotkorn) pestovanej v období 2008-2009, v podmienkach ekologického poľnohospodárstva v južnom regióne Slovenska. Kvalitatívne ukazovatele jednotlivých odrôd boli stanovené na základe platných slovenských aj medzinárodných metód a štandardov. Textúra špaldového chleba bola hodnotená na analyzátore textúry TA.XT Plus. Na základe získaných výsledkov možno tvrdiť, že kvalitatívne parametre jednotlivých odrôd pšenice špaldovej boli preukazne ovplyvnené vonkajšími (počasie) ako aj vnútornými (odroda) faktormi. Všetky hodnotené odrody sa vyznačovali vysokým obsahom mokrého lepku (42.7%), ktorý bol veľmi ťažný (16.0 cm), nižšej kvality (gluten index=33.4%). Cesto pšenice špaldovej, na základe hodnotených reologických vlastnosti možno charakterizovať ako malo stabilné (2.36 min.), s vysokou dobou mäknutia (116.5 FJ) a krátkou dobou vývinu (2.95 min.). Špaldový chlieb boľ stredne mäkký (na základe hodnotenia tvrdosti a tuhosti striedky) s dostatočne vyfarbenou kôrkou aj striedkou. Lepšie teplotné a vlahové podmienky vegetačného obdobia v roku 2008 preukazne podmienili lepšie reologické vlastnosti a vyššiu pekársku kvalitu pšenice špaldovej v porovnaní s rokom 2009. Na podmienky južného Slovenska sa najlepšie adaptovala odroda Rubiota, ktorá dosiahla najlepšiu technologickú a pekársku kvalitu.
Key words:
pekárska kvalita, farba a textúra chleba, pšenica špaldová, mlynárska kvalita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited