Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Joanna Korczyk-Szabó, PhD.
Identifikační číslo: 1774
 
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)

     Absolvent     
     
Závěrečná práce
     
Projekty
     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Triticum spelta ako netradičný zdroj pre funkčné potraviny
Autor:
Pracoviště:
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
Vedoucí práce: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Triticum spelta ako netradičný zdroj pre funkčné potraviny
Abstrakt:Pšenica špaldová je pespektívnym zdrojom pre poľnohospodárstvo, potravinársky sektor a pre spotrebiteľov. Má dobrý potenciál využitia v mnohých produktoch, v závislosti od genotypu, odrody a spotrebiteľských podmienok. Veľký záujem zo strany spotrebiteľov je vďaka jej nutričnej hodnote. Spotreba špaldových produktov zabezpečuje zvýšený príjem minerálov, vitamínov a vlákniny. Z dôvodu zvýšenia záujmu spotrebiteľov o zdravý životný štýl, sa pšenica špaldová stáva veľmi populárnou a žiadanou plodinou. Špaldový chlieb sa vyznačuje silnou chlebovou vôňou, výbornou chuťou, predĺženou trvanlivosťou a je ľahšie stráviteľný. Cieľom dizertačnej práce bolo stanoviť kvalitatívne parametre piatich odrôd pšenice špaldovej (Altgold, Ostro, Rubiota. Franckernkorn a Oberkulmer Rotkorn) pestovanej v období 2008-2009, v podmienkach ekologického poľnohospodárstva v južnom regióne Slovenska. Kvalitatívne ukazovatele jednotlivých odrôd boli stanovené na základe platných slovenských aj medzinárodných metód a štandardov. Textúra špaldového chleba bola hodnotená na analyzátore textúry TA.XT Plus. Na základe získaných výsledkov možno tvrdiť, že kvalitatívne parametre jednotlivých odrôd pšenice špaldovej boli preukazne ovplyvnené vonkajšími (počasie) ako aj vnútornými (odroda) faktormi. Všetky hodnotené odrody sa vyznačovali vysokým obsahom mokrého lepku (42.7%), ktorý bol veľmi ťažný (16.0 cm), nižšej kvality (gluten index=33.4%). Cesto pšenice špaldovej, na základe hodnotených reologických vlastnosti možno charakterizovať ako malo stabilné (2.36 min.), s vysokou dobou mäknutia (116.5 FJ) a krátkou dobou vývinu (2.95 min.). Špaldový chlieb boľ stredne mäkký (na základe hodnotenia tvrdosti a tuhosti striedky) s dostatočne vyfarbenou kôrkou aj striedkou. Lepšie teplotné a vlahové podmienky vegetačného obdobia v roku 2008 preukazne podmienili lepšie reologické vlastnosti a vyššiu pekársku kvalitu pšenice špaldovej v porovnaní s rokom 2009. Na podmienky južného Slovenska sa najlepšie adaptovala odroda Rubiota, ktorá dosiahla najlepšiu technologickú a pekársku kvalitu.
Klíčová slova:
pekárska kvalita, farba a textúra chleba, pšenica špaldová, mlynárska kvalita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně