Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Joanna Korczyk-Szabó, PhD.
Identifikačné číslo: 1774
Univerzitný e-mail: joanna.korczyk-szabo [at] uniag.sk
 
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)

     
          Záverečná práca     
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Triticum spelta ako netradičný zdroj pre funkčné potraviny
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Triticum spelta ako netradičný zdroj pre funkčné potraviny
Abstrakt:Pšenica špaldová je pespektívnym zdrojom pre poľnohospodárstvo, potravinársky sektor a pre spotrebiteľov. Má dobrý potenciál využitia v mnohých produktoch, v závislosti od genotypu, odrody a spotrebiteľských podmienok. Veľký záujem zo strany spotrebiteľov je vďaka jej nutričnej hodnote. Spotreba špaldových produktov zabezpečuje zvýšený príjem minerálov, vitamínov a vlákniny. Z dôvodu zvýšenia záujmu spotrebiteľov o zdravý životný štýl, sa pšenica špaldová stáva veľmi populárnou a žiadanou plodinou. Špaldový chlieb sa vyznačuje silnou chlebovou vôňou, výbornou chuťou, predĺženou trvanlivosťou a je ľahšie stráviteľný. Cieľom dizertačnej práce bolo stanoviť kvalitatívne parametre piatich odrôd pšenice špaldovej (Altgold, Ostro, Rubiota. Franckernkorn a Oberkulmer Rotkorn) pestovanej v období 2008-2009, v podmienkach ekologického poľnohospodárstva v južnom regióne Slovenska. Kvalitatívne ukazovatele jednotlivých odrôd boli stanovené na základe platných slovenských aj medzinárodných metód a štandardov. Textúra špaldového chleba bola hodnotená na analyzátore textúry TA.XT Plus. Na základe získaných výsledkov možno tvrdiť, že kvalitatívne parametre jednotlivých odrôd pšenice špaldovej boli preukazne ovplyvnené vonkajšími (počasie) ako aj vnútornými (odroda) faktormi. Všetky hodnotené odrody sa vyznačovali vysokým obsahom mokrého lepku (42.7%), ktorý bol veľmi ťažný (16.0 cm), nižšej kvality (gluten index=33.4%). Cesto pšenice špaldovej, na základe hodnotených reologických vlastnosti možno charakterizovať ako malo stabilné (2.36 min.), s vysokou dobou mäknutia (116.5 FJ) a krátkou dobou vývinu (2.95 min.). Špaldový chlieb boľ stredne mäkký (na základe hodnotenia tvrdosti a tuhosti striedky) s dostatočne vyfarbenou kôrkou aj striedkou. Lepšie teplotné a vlahové podmienky vegetačného obdobia v roku 2008 preukazne podmienili lepšie reologické vlastnosti a vyššiu pekársku kvalitu pšenice špaldovej v porovnaní s rokom 2009. Na podmienky južného Slovenska sa najlepšie adaptovala odroda Rubiota, ktorá dosiahla najlepšiu technologickú a pekársku kvalitu.
Kľúčové slová:pekárska kvalita, farba a textúra chleba, pšenica špaldová, mlynárska kvalita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene