Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Monika Poláková
Identifikačné číslo: 1779
Univerzitný e-mail: monika.polakova [at] uniag.sk
 
prevádzková zamestnankyňa ŠD - Študentský domov Antona Bernoláka (SDaJ)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza systému separovaného zberu odpadov v obci Mojmírovce
Autor: Bc. Monika Poláková
Pracovisko: Katedra ekológie (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza systému separovaného zberu odpadov v obci Mojmírovce
Abstrakt:Komunálny odpad by sa mal v čo najväčšej možnej miere separovať, recyklovať, energicky zhodnocovať a čo najmenej spaľovať a skládkovať. Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotiť a analyzovať stav separácie komunálneho odpadu v obci Mojmírovce v Nitrianskom samosprávnom kraji za roky 2006 -- 2014. Prostredníctvom dotazníkovej metódy posúdiť záujem obyvateľov o separovanie jednotlivých komodít komunálneho odpadu. V práci sme použili metódu analýzy, komparácie, syntézy, riadeného rozhovoru a dotazníkovú metódu. Zistili sme, že obyvatelia obce Mojmírovce najviac separujú plasty v množstve 3,91 kg na 1 obyvateľa, papier v množstve 6,08 kg na 1 obyvateľa, sklo v množstve 3,91 kg na 1 obyvateľa, zmesový komunálny odpad má klesajúci trend v množstve na 1 obyvateľa, veľkoobjemový odpad stúpajúci trend na 1 obyvateľa. Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že 91% obyvateľov pozná význam separácie komunálneho odpadu, 89% sa vyjadrilo, že je potrebná a patrí k nášmu každodennému životu. Najviac domácnosti separujú plasty 97%, papier 96%, sklo 71%, biologický odpad 72%. 62% obyvateľov vyjadrilo spokojnosť s informovanosťou a celkovým systémom separácie v obci, 17% obyvateľov vyjadrilo nespokojnosť s harmonogramom vývozu a objemom zberných nádob. Dobrovoľne by sa do zberu odpadu v obci zapojilo 49% obyvateľov. 62% obyvateľov motivuje k separovaniu ochrana životného prostredia, 47% vidí motiváciu vo forme finančnej úľavy zo sadzby z poplatku za komunálny odpad.
Kľúčové slová:Mojmírovce, komunálny odpad, separovaný zber, separácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene