Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
Identification number: 1784
University e-mail: ivana.mezeyova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Vegetable Production (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Júlia Bedrichová
Fyziologické a kvantitatívne parametre osiva bazalky dopestovaného v podmienkach Slovenskej republiky
May 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Blahut
Vplyv odrodovej variability na obsah silíc v menej pestovaných odrodách rodu mäta (Mentha spp.)
May 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Mária Brezániová
Kvalitatívne ukazovatele vybraných zástupcov koreninových rastlín v závislosti od aplikácie hnojiva Stercosul
April 2020Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mária Brezániová
Vplyv odrodovej variability na vybrané kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti menej pestovaných odrôd mäty
May 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Csámpai
Hodnotenie vybraných kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov menej známych druhov z čeľade hluchavkovité v pôdno-klimatických podmienkach Slovenska
May 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Monika Fabianová
Vybrané kvantitatívne parametre osiva nových odrôd černušky siatej
April 2021Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Oliver Firkaľ
Kvantitatívne ukazovatele a obsah silíc vo vybraných zástupcoch koreninových rastlín v závislosti od aplikácie hnojiva Stercosul
May 2020Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Galgon
Vplyv dusíkatého hnojiva Stercosul na kvantitatívne ukazovatele vybraných koreninových a aromatických rastlín
May 2019Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Gažiová
Vplyv dusíkatého hnojiva Stercosul na kvalitatívne ukazovatele vybraných koreninových a aromatických rastlín
May 2019Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Gočál
Hodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v menej známych odrodách opálovej bazalky pravej v závislosti od výživy vo forme selénu
May 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Gubovičová
Hodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností vybraných odrôd zeleru stopkatého (Apium graveolens L. var. dulce) v kontexte výroby surovej šťavy
May 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Tereza Horečná
Hodnotenie zmien obsahu vybraných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu
April 2021Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Oskár Ivan
Variabilita vybraných kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov vo vňati menej pestovaných zástupcov rodu bazalka
May 2018Displaying the final thesis
14.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tomáš Jahodník
Vplyv pôdnych a listových stimulantov na kvalitatívne parametre vybraných koreninových rastlín
April 2021Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Kačmárová
Hodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v bazalke posvätnej - Tulsi v závislosti od výživy vo forme selénu
May 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Kellnerová
Vplyv odrodovej variability a spracovania drogy na obsah vybraných antioxidantov v širšom odrodovom spektre druhov rodu mäta (Mentha spp.)
May 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Kvasničáková
Antifungálne účinky vybraných rastlinných silíc detegovaných v podmienkach in vitro
May 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Petra Malíková
Vplyv termínu vegetatívneho množenia na zakoreňovanie menej známych odrôd koreninových rastlín
May 2021Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Mancovičová
Kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti vybraných odrôd rebarbory ako významného zdroja antioxidantov v kontexte výroby štiav
May 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Marek Medek
Vplyv odrodovej variability černušky siatej na vybrané fyziologické a kvantitatívne parametre osiva
May 2020Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Michalková
Odrodová variabilita vybraných zástupcov rodu bazalka z hľadiska kvalitatívnych parametrov ich osiva
May 2018Displaying the final thesis
22.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Alžbeta Poláčiková
Vplyv pôdnych a listových stimulantov na kvantitatívne parametre vybraných koreninových rastlín
April 2021Displaying the final thesis
23.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Patrik Polák
Kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti vybraných odrôd koreninovej papriky
May 2020Displaying the final thesis
24.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kristína Sečanská
Kvalitatívne a kvantitatívne parametre vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu v kontexte výroby štiav
April 2021Displaying the final thesis
25.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martina Ušáková
Úprava koreninových a aromatických rastlín ako potenciálnych aditív pri fortifikácii ovocno - zeleninových štiav
May 2020Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress