Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
Identifikačné číslo: 1784
Univerzitný e-mail: ivana.mezeyova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra zeleninárstva (FZKI)

     
Absolvent
     
Výučba     Záverečná práca
     
     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Vplyv genotypu, termínu zberu a diferencovanej výživy na úrodu a kvalitatívne parametre vo vňati a osive vybraných zástupcov rodu Ocimum spp.
Autor: Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
Pracovisko:
Oponent 1:
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Tomáš Lošák, PhD.
Oponent 3:
doc. RNDr. Peter Boleček, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca nebola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv genotypu, termínu zberu a diferencovanej výživy na úrodu a kvalitatívne parametre vo vňati a osive vybraných zástupcov rodu Ocimum spp.
Abstrakt:Bazalka (Ocimum spp.) patrí medzi najvyhľadávanejšie koreniny stredomorskej kuchyne, pričom je s obľubou používaná aj na našom území. Úžitkovou časťou je najmä vňať, v posledných rokoch v rámci rozširovania dietologických možností, bývajú ponúkané a využívané aj jej semená. Vňať aj osivo vybraných zástupcov bazaliek boli za týmto účelom preskúmané so zreteľom na výšku úrod, vybrané kvalitatívne (obsah silíc, chlorofylov, karotenoidov, celkových polyfenolov (TPC), antioxidačnú aktivitu (AA), selén a i. vybrané mikro - a makroprvky), a fyziologické (klíčivosť osiva, dynamika klíčenia) parametre v rámci dvoch zberoch v prípade vňate, a dvoch rokov (hodnotenie osiva). Z hľadiska výšky úrod čerstvej vňate dosiahli bazalky hodnoty v poradí ´Red Rubin´ (17,54 t/ha), Tulsi (17,23 t/ha), ´Dark Green´ (14,69 t/ha) a ´Purple Ruffles´ (4,89 t/ha). Na základe testovaných kvalitatívnych parametrov vo vňati boli zistené v Tulsi - najvyšší obsah prirodzene zabudovaného Se do vňate (bez fortifikácie), najvyšší obsah chlorofylu a a b, najvyšší obsah karotenoidov, v ´Red Rubin´ najvyšší obsah silíc vo vňati, v odrode ´Dark Green´- najvyššia hodnota AA a v odrode ´Purple Ruffles´ - najvyšší obsah celkových polyfenolov. Na základe testovaných fyziologických a kvalitatívnych parametrov, ako aj minerálnych látok v osive boli detegované v Tulsi - najvyššie hodnoty klíčivosti osiva, najvyššia hodnota antioxidačnej aktivity, najvyšší obsah Mg, Na, Fe, Zn, v ´Dark Green´ - najvyšší obsah celkových polyfenolov a najvyšší obsah Ca, v odrode ´Cinamonette´ - najvyšší obsah prirodzene zabudovaného Se do osiva (bez fortifikácie) a najvyšší obsah K. Vplyv termínu zberu bol signifikantný (P < 0,05) na výšku úrod, obsah selénu vo vňati, obsah silíc vo vňati, obsah karotenoidov vo vňati, obsah TPC a antioxidačnú aktivitu. Foliárne hnojenie selénanom sodným v dávke 5 mg Se.m-2 viacnásobne zvýšilo obsah selénu tak vo vňati, ako aj v osive bazaliek, pričom nemalo vplyv na výšku úrod ani na ďalšie testované antioxidanty, či fyziologické parametre. Naopak v prípade niektorých došlo pod vplyvom aplikácie foliárneho hnojenia selénom k ich navýšeniu - chlorofyly a a b, karotenoidy, TPC vo vňati, prvkov Ca, Na, K. V testovaných bazalkách bol obsah železa vyšší ako v prípade obľúbenej chie (napr. pri Tulsi o 250 %), čím by sa mohlo považovať za významný zdroj tohto prvku. Získané výsledky predkladanej habilitačnej práce poskytujú pohľad na nové možnosti využitia bazalky pri fortifikácii selénanom sodným, z hľadiska obsahu nutričných látok, či využitia osiva na konzum, ktoré je v porovnaní s vňaťou na tieto účely stále nedocenené.
Kľúčové slová:
bazalka, úroda, selén, fortifikácia, antioxidanty

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene