Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zdenka Kádeková, PhD.
Identifikačné číslo: 179
Univerzitný e-mail: zdenka.kadekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Jaroslav Adamuščin
Využitie grafiky v marketingu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Adamuščin
Využitie grafiky v marketingu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Bajcarová
Klamlivá reklama v nekalej súťaži
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Barabasová
Sociálne siete a ich využitie v marketingovej komunikácii firiem
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Barošová
Marketing Communication Activities of the Chosen Company
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Bekényiová
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detí
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Bodorová
Internet a sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Bonišová
Skúmanie nástrojov marketingového mixu vybraného agrosubjektu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bianka Brošová
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detí
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Janka Čičová
Mobilný marketing ako nový trend v marketingovej komunikácii
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Janka Čičová
Preferencie zákazníkov v kontexte lojálnosti ku značke vybraných mliečnych produktov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Petra Dadová
Food marketing v segmente mlieka a mliečnych výrobkov a jeho vplyv na spotrebiteľa
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petra Dadová
Súčasné nové trendy v marketingovej komunikácii na trhu potravín a ich vplyv na spotrebiteľské správanie
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daniela Dobaiová
Nové trendy v marketingovej komunikácii
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Ďuricová
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie senior zákazníka
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPAutor: Ing. Eva Ďurišová, MBA
Luxury Pearl Products and Marketing of Company Essentielle Ltd.
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Ferechová
Marketingová komunikácia v oblasti biopotravín
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Gajdošová
Etika v reklamách propagujúcich potravinárske výrobky a ich vplyv na správanie spotrebiteľa
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marta Gombíková
Youth Marketing ako nový trend marketingu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Grochalová
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie ekonomicky aktívneho zákazníka
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Halabuková
Porovnanie spotrebiteľského správania pri nákupe biopotravín a konvenčných potravín
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPAutor: Ing. Ivana Hegedűšová
EVENT MARKETING AND ITS IMPLEMENTATION IN THE CHOSEN COMPANY
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Hlúchová
New Trends in Marketing Communication
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Jaššová
Etika v reklamách propagujúcich potravinárske výrobky a ich vplyv na správanie spotrebiteľa
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Dunja Jovanovič
Manipulation Tactics and Consumer Behavior
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Kacvinská
Internet a sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie podnikov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Daniela Kadlecová
Marketing Communication Activities of the Chosen Company
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daniela Kadlecová
Marketing Communication Activities of the Chosen Company
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Kristína Kaláberová
Využitie nástrojov marketingovej komunikácie vo vybranej spoločnosti
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Diana Karásiková
Spoločensky zodpovedné podnikanie - ultimátny marketingový nástroj na tvorbu imidžu vybranej spoločnosti
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kinga Kiripolská
INFLUENCERI A SOCIÁLNE SIETE AKO SÚČASŤ MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE PODNIKOV A ICH VPLYV NA SPOTREBITEĽSKÉ SPRÁVANIE
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Paulína Klanicová
Sociálne siete ako efektívny nástroj marketingovej komunikácie v praxi vybraného podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Kocifajová
Youth Marketing
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Miroslava Kollárová
Súčasné trendy marketingu sociálnych sietí mliekarenských podnikov
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miroslava Kollárová
Youth Marketing ako nový trend marketingu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Kováč
Marketingová komunikácia vybraného potravinárskeho podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Soňa Kováčová
Využitie nástrojov Public Relations v praxi vybranej spoločnosti
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Kováčová
Marketingové nástroje v praxi vybraného poľnohospodárskeho podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Kupcová
Súčasné nové trendy v marketingovej komunikácii na trhu potravín a ich vplyv na spotrebiteľské správanie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nina Kusyová
Marketing and Advertising of the Major Fast Foods McDonalds and KFC
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Lecká
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detí
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Lieskovská
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie senior zákazníka
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Veronika Lisická
Sociálne siete a ich využitie v marketingovej komunikácii podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Longhinová
Merchandising vybranej maloobchodnej prevádzky a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPAutor: Ing. Tibor Lörincz
MARKETING MIX IN THE CHOSEN COMPANY
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Masaryková
Využitie retro marketingu na trhu potravín a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martin Matejov
Marketingová stratégia modrého oceánu a jej využitie vo vybranej spoločnosti
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Ivan Moravský
Zhodnotenie aktuálnych marketingových kampaní vybranej spoločnosti a príprava novej kampane
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Nikola Simić Zuzíková
Komunikačná politika vybraného podniku ako efektívny nástroj predaja produktov
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Petra Strapecová
Zhodnotenie využívania nástrojov produktovej a komunikačnej politiky vo vybranom potravinárskom podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Mária Surkošová
Uplatnenie CSR v komunikačnej politike vybranej spoločnosti
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viktória Szabóová
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detí
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Xénia Szarková
New Trends in Marketing Communication
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Xénia Szarková
New Trends in Marketing Communication
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Šimová
Zelený marketing ako súčasť spoločenskej zodpovednosti podnikov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Stanislava Šormanová
Zhodnotenie jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Vaňková
Etika v reklamách propagujúcich potravinárske výrobky a ich vplyv na správanie spotrebiteľa
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Vieriková
Klamlivá reklama v nekalej súťaži
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Vnuková
Porovnanie spotrebiteľského správania pri nákupe biopotravín a konvenčných potravín
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Simona Zajíčková
Klamlivá reklama v nekalej súťaži
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná