Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zdenka Kádeková, PhD.
Identifikačné číslo: 179
Univerzitný e-mail: zdenka.kadekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

     
     
     
Záverečná práca     
Projekty
     
Publikácie     Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.Stav
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Jaroslav Adamuščin
Využitie grafiky v marketingu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslav Adamuščin
Využitie grafiky v marketingu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Nikoleta Babošová
Podnikateľský plán vybraného podniku
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lucia Bajcarová
Klamlivá reklama v nekalej súťaži
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Barabasová
Sociálne siete a ich využitie v marketingovej komunikácii firiem
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Zuzana Barošová
Marketing Communication Activities of the Chosen Company
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Bekényiová
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detí
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Katarína Bírová
Komunikačná politika vybranej spoločnosti
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Veronika Bodorová
Internet a sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanie
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Bonišová
Skúmanie nástrojov marketingového mixu vybraného agrosubjektu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Bianka Brošová
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detí
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Dominika Čavojová
Word of Mouth marketing a Lovebrand ako stratégia budovania silnej značky
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Marieta Mária Čeriová
Komunikačná politika vybranej značky
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Janka Čičová
Mobilný marketing ako nový trend v marketingovej komunikácii
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Janka Čičová
Preferencie zákazníkov v kontexte lojálnosti ku značke vybraných mliečnych produktov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Dadová
Food marketing v segmente mlieka a mliečnych výrobkov a jeho vplyv na spotrebiteľa
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Dadová
Súčasné nové trendy v marketingovej komunikácii na trhu potravín a ich vplyv na spotrebiteľské správanie
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Daniela Dobaiová
Corporate Social Responsibility and PR as the way to create a company image
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Daniela Dobaiová
Nové trendy v marketingovej komunikácii
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Ďuricová
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie senior zákazníka
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
ZP
Autor: Ing. Eva Ďurišová, MBA
Luxury Pearl Products and Marketing of Company Essentielle Ltd.
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jana Ferechová
Marketingová komunikácia v oblasti biopotravín
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Gajdošová
Etika v reklamách propagujúcich potravinárske výrobky a ich vplyv na správanie spotrebiteľa
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marta Gombíková
Youth Marketing ako nový trend marketingu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Grochalová
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie ekonomicky aktívneho zákazníka
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Halabuková
Porovnanie spotrebiteľského správania pri nákupe biopotravín a konvenčných potravín
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Veronika Hatalová
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detí
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZP
Autor: Ing. Ivana Hegedűšová
EVENT MARKETING AND ITS IMPLEMENTATION IN THE CHOSEN COMPANY
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lenka Hlúchová
New Trends in Marketing Communication
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Lukáš Jankula
Sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanie
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Jaššová
Etika v reklamách propagujúcich potravinárske výrobky a ich vplyv na správanie spotrebiteľa
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Dominika Jobeková
Sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanie
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dunja Jovanovič
Manipulatívne metódy a spotrebiteľské správanie
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Kacvinská
Internet a sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie podnikov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Ing. Daniela Kadlecová
Marketing Communication Activities of the Chosen Company
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniela Kadlecová
Marketing Communication Activities of the Chosen Company
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Kaláberová
Využitie nástrojov marketingovej komunikácie vo vybranej spoločnosti
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Diana Karásiková
Country of origin effect and its impacts on consumer decision making
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Diana Karásiková
Spoločensky zodpovedné podnikanie - ultimátny marketingový nástroj na tvorbu imidžu vybranej spoločnosti
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Kinga Kiripolská
INFLUENCERI A SOCIÁLNE SIETE AKO SÚČASŤ MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE PODNIKOV A ICH VPLYV NA SPOTREBITEĽSKÉ SPRÁVANIE
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Paulína Klanicová
Sociálne siete ako efektívny nástroj marketingovej komunikácie v praxi vybraného podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Petra Klinčíková
Nové trendy v marketingovej komunikácii na trhu potravín
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Kocifajová
Youth Marketing
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Kollárová
Súčasné trendy marketingu sociálnych sietí mliekarenských podnikov
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslava Kollárová
Youth Marketing ako nový trend marketingu
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Martin Kováč
Marketingová komunikácia vybraného potravinárskeho podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Soňa Kováčová
Využitie nástrojov Public Relations v praxi vybranej spoločnosti
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Kováčová
Marketingové nástroje v praxi vybraného poľnohospodárskeho podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Natália Kupcová
Súčasné nové trendy v marketingovej komunikácii na trhu potravín a ich vplyv na spotrebiteľské správanie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nina Kusyová
Marketing and Advertising of the Major Fast Foods McDonalds and KFC
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lucia Lecká
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detí
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Lieskovská
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie senior zákazníka
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Veronika Lisická
Sociálne siete a ich využitie v marketingovej komunikácii podniku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Simona Longhinová
Merchandising vybranej maloobchodnej prevádzky a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZP
Autor: Ing. Tibor Lörincz
MARKETING MIX IN THE CHOSEN COMPANY
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Matejov
Marketingová stratégia modrého oceánu a jej využitie vo vybranej spoločnosti
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ivan Moravský
Príprava a implementovanie reklamnej kampane vybranej spoločnosti
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikola Simić Zuzíková
Komunikačná politika vybraného podniku ako efektívny nástroj predaja produktov
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Strapecová
Zhodnotenie využívania nástrojov marketingového mixu vybranej spoločnosti v kontexte udržateľnosti
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Surkošová
Uplatnenie CSR v komunikačnej politike vybranej spoločnosti
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Viktória Szabóová
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detí
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Ing. Xénia Szarková
New Trends in Marketing Communication
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Xénia Szarková
New Trends in Marketing Communication
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Šimová
Zelený marketing ako súčasť spoločenskej zodpovednosti podnikov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Stanislava Šormanová
Zhodnotenie jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranom podniku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Simona Vaňková
Etika v reklamách propagujúcich potravinárske výrobky a ich vplyv na správanie spotrebiteľa
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Vieriková
Klamlivá reklama v nekalej súťaži
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ivana Vnuková
Porovnanie spotrebiteľského správania pri nákupe biopotravín a konvenčných potravín
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Simona Zajíčková
Klamlivá reklama v nekalej súťaži
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná