Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Stuchlý, PhD.
Identifikačné číslo: 181
Univerzitný e-mail: peter.stuchly [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra informatiky (FEM)

Kontakty
     
     
     
Záverečná práca     
Projekty
     
Publikácie
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Informačný systém v riadení podnikových procesov pri znižovaní nákladov podniku
Autor:
Ing. Peter Stuchlý, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Anna Látečková, PhD.
Oponent 1:
Oponent 2:Ing. Eva Hlušková, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Informačný systém v riadení podnikových procesov pri znižovaní nákladov podniku
Abstrakt:
V súčasnej dobe musia spoločnosti neustále bojovať s pretrvávajúcou neistotou ak chcú prežiť v tvrdej konkurencii na globálnom trhu. Túto neistotu sa pokúšajú aspoň zmierniť. Každá z úspešných spoločností sa o to snaží trochu iným spôsobom -- volí inú stratégiu. Jedno majú tieto snahy ale spoločné. Je to neustále rozvíjanie a prispôsobovanie systému riadenia ako vonkajším podmienkam, tak stratégii, ktorú sa rozhodli uplatňovať. Procesné riadenie, alebo Business Process Management, je dnes nezpochybniteľným nástupcom klasického funkcionálneho, líniovo-štábneho riadenia, ktoré sa rozvíjalo a zdokonaľovalo po desaťročia. Procesné riadenie je dnes vnímané medzi novými manažérskymi metódami a iniciatívami ako "výnimočná frontálna iniciatíva" a je presadzovaná teoretikmi riadenia ako jeden z najvýhodnejších, najkomplexnejších a najefektívnejších prístupov. Výsledkom tohto zápasu je jedinečná hodnota pre zákazníka, ktorá vždy vzniká ako výsledok účinne nastavených procesov. Naším cieľom nie je popísať presne a bez chýb všetky skupiny procesov, resp. všetky procesy prebiehajúce v spoločnosti. Základným cieľom dizertačnej práce je zhodnotiť a skvalitniť informačný systém vo väzbe na konkrétnu skupinu procesov s dopadom na náklady spoločnosti. V súvislosti s uvedeným základným cieľom sú v práci koncipované viaceré čiastkové ciele. Na vypracovanie dizertačnej práce sme využili údaje z vybraných partnerských prevádzok spoločnosti za účelom splnenia základného cieľa práce. V práci sme použili Model procesných nákladov, na základe ktorého sme zhodnotili jednotlivé činnosti v rámci vybraného procesu. Výsledky sme prezentovali formou grafických metód V prvej časti dizertačnej práce sme sa zamerali na charakteristiku prostredia v ktorom výskum prebieha, tj. na spoločnosť, ktorej sa výskum týka a na informačný systém, ktorý zabezpečuje správu jednotlivých procesov v spoločnosti. Vo väzbe na informačný systém sme ďalej analyzovali služby, ktoré spoločnosť poskytuje a ktoré sú spracovávané v predstavenom informačnom systéme. Následne vo väzbe na informačný systém sú uvedené aj jednotlivé procesy, z ktorých sa zameriame na jeden vybraný, konkrétne na proces zriaďovania služieb. V rámci uvedeného procesu sledujeme jednotlivé činnosti vynakladané v procese zriaďovania služieb a náklady na tieto činnosti. Aplikovaním Modelu procesných nákladov sme poukázali na činnosti, pri ktorých je efektívne využitie vynakladaných nákladov na nedostatočnej úrovni. Preto bolo nevyhnutné identifikovať dôvody, ktoré tento stav zapríčiňujú a následne formulovať návrhy, ktoré by mali mať dopad na vyššie efektívne využitie vynakladaných nákladov týkajúcich sa jednotlivých činností, ktoré sú administrované analyzovaným informačným systémom.
Kľúčové slová:informačný systém, skupina procesov, proces, činnosti, náklady

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene