Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Elena Hošková, PhD.
Identification number: 1825
University e-mail: elena.hoskova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Economics (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Antalová
Príjem domácností ako významný faktor správania sa spotrebiteľov
May 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Antalová
Vplyv príjmu na nevyhnutné výdavky spotrebiteľov Slovenskej republiky
April 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Gabriela Balážiová
Vybrané determinanty dopytu domácností SR po spotrebných tovaroch
April 2021Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Tomáš Baniar
Cena ako rozhodujúci determinant výberu domácností v SR
April 2021Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslava Baráková
Štruktúra výdajov obyvateľov SR a determinanty jej vývoja
April 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Miroslava Baráková
Vplyv vybraných determinantov na spotrebiteľské správanie sa domácností SR
April 2021Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ondrej Barančin
Opatrenia politiky bezpečnosti potravín EÚ a ich vplyv na trh s potravinami
July 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Bianca Bazsóová
Spotreba potravín v SR, jej štruktúra a determinanty vývoja
April 2021Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Bečková
Príjmová diferenciácia domácností podľa kvartilu príjmu a jej vplyv na správanie sa domácností na trhu s potravinami
April 2019Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Diana Bujalková
Štruktúra produkcie agrokomodít SR a determinanty jej vývoja
May 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Čachová
Príjmová diferenciácia domácností podľa ekonomického postavenia domácnosti a jej vplyv na správanie sa domácností na trhu s potravinami
April 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Červočová
Cena ako rozhodujúci faktor výberu domácnosti, indexy životných nákladov obyvateľstva.
April 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Danišová
Vplyv dotácií na trh s muštovým hroznom
April 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Dianová
Zhodnotenie úspor obyvateľstva
April 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Dubayová
Analýza trhového rizika vo vybranom hotelovom zariadení
April 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alena Dubravcová
Štruktúra produkcie agrokomodít v SR
May 2016Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Dubravcová
Vplyv determinantov dopytu a ponuky na trhu s dopravou
April 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Judita Ďurkáčová
Cena ako rozhodujúci faktor výberu domácnosti na trhu s potravinami
April 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Fašáneková
Kvantifikácia vplyvu SPP na trh s agrokomoditami a prognóza jej vplyvu po reforme 2013
April 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Fašáneková
Nástroje agrárnej politiky EÚ a ich vplyv na trh s agrokomoditami
May 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Gábršová
Determinanty spotrebiteľského rozhodovania sa na trhu s potravinami
April 2019Displaying the final thesis
22.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kristína Gábršová
Vplyv príjmovej diferenciácie domácností na dopyt po potravinách
April 2021Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tatiana Gajdošová
Štruktúra výdajov obyvateľov SR a determinanty jej vývoja
May 2011Displaying the final thesis
24.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Denisa Gállová
Regionalna diferenciácia príjmov domácností SR
April 2021Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Gažiová
Kvantitatívna analýza trhu s vínom v SR
April 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Godisová
Analýza nezamestnanosti vo vybranom okrese
April 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Andrej Gróf
Cena ako rozhodujúci faktor výberu domácnosti
April 2020Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radka Halušková
Príjmová diferenciácia domácností podľa kvartilu príjmu a jej vplyv na správanie sa domácností na trhu s potravinami
April 2014Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominika Herdová
Materiálne životné podmienky ako faktor kvality života
April 2018Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľudmila Holecová
Analýza determinantov spotrebiteľského rozhodovania sa na trhu s potravinami
May 2016Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľudmila Holecová
Materiálne životné podmienky ako faktor kvality života
April 2018Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Simona Holíková
Úspornosť vs. účinnosť vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2021Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Hudecová
Materiálne životné podmienky ako faktor kvality života
April 2019Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Jurík
Príjem domácností ako významný faktor správania sa spotrebiteľov
April 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Karáč
Možnosti financovania univerzitného športu SPU
April 2015Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Karáč
Vplyv rizika chudoby na správanie sa spotrebiteľa na trhu s potravinami
April 2017Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Kaštílová
Kvantifikácia vplyvu opatrení potravinovej politiky EÚ na trh s potravinami
April 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Kaštílová
Potravinová bezpečnosť
April 2015Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Martina Klučovská
Vplyv vybraných determinantov na dopyt spotrebiteľa
April 2020Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Konkoľová
Analýza determinantov dopytu po potravinách
April 2015Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tímea Kovácsová
Cena ako rozhodujúci determinant dopytu po potravinách
April 2017Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Krazalkovičová
Opatrenia politiky bezpečnosti potravín EÚ a ich vplyv na trh s potravinami
May 2011Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Kucková
Vplyv rizika chudoby na správanie sa spotrebiteľov na trhu potravín
April 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kristína Kuťková
Vplyv rizika chudoby na správanie sa domácností SR
April 2021Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Slavka Ludašová
Analýza determinantov dopytu po potravinách
April 2014Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Lukáčová
Riziko chudoby domácností
April 2017Displaying the final thesis
47.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Samuel Lukáč
Cena ako rozhodujúci faktor výberu domácnosti
April 2020Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Macková
Výdaje na potraviny v medzinárodnom kontexte
April 2014Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominika Macháliková
Doprava ako faktor kvality života
April 2018Displaying the final thesis
50.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Karolína Macháliková
Štruktúra výdajov obyvateľov SR
April 2020Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Terézia Majlátová
Nástroje potravinovej politiky EÚ a ich vplyv na trh s potravinami
May 2011Displaying the final thesis
52.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Svetlana Marcinková
Materiálne životné podmienky ako faktor kvality života
April 2020Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Svetlana Marcinková
Príjem domácností ako významný faktor správania sa spotrebiteľov
April 2017Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Mihálová
Regionálna analýza príjmov a výdavkov domácností
April 2017Displaying the final thesis
55.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Monika Mikšovská
Ekonomická bezpečnosť ako faktor kvality života
April 2018Displaying the final thesis
56.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Patrícia Mináriková
Zamestnanie ako faktor kvality života
April 2020Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Mojtová
Produkcia mlieka vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Mrázová
Analýza spotrebiteľského správania sa žiakov na základných školách
April 2016Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Oravec
Kvantifikácia vplyvu príjmovej diferenciácie domácností na správanie sa domácností na trhu s potravinami
April 2013Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Oravec
Štruktúra výdajov obyvateľov SR a determinanty jej vývoja
May 2011Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Pacherová
Cena ako rozhodujúci determinant dopytu po potravinách
April 2017Displaying the final thesis
62.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Patrik Pacher
Zamestnanie ako faktor kvality života
April 2021Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Pavlisová
Kvantifikácia vplyvu príjmovej diferenciácie domácností na správanie sa domácností na trhu s potravinami
April 2017Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Pechová
Hodnotenie efektívnosti investícií vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2016Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marcela Pinčeková
Cena tovaru ako významný faktor správania sa spotrebiteľov
April 2017Displaying the final thesis
66.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Marcela Pinčeková
Vplyv vybraných determinantov na dopyt spotrebiteľa
April 2020Displaying the final thesis
67.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Tomáš Poledník
Zmeny blahobytu trhových subjektov vplyvom pôsobenia vybraných nástrojov štátnej regulácie
April 2017Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Rebej
Časová a priestorová komparácia potravinového koša obyvateľov SR s vybranými krajinami
April 2011Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Sirotiaková
Faktory ziskovosti ubytovacích a stravovacích služieb vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2016Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aneta Suchá
Ekonomická bezpečnosť ako faktor kvality života
April 2018Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Aneta Suchá
Príjem domácností ako významný faktor správania sa spotrebiteľov
May 2016Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Sýkorová
Analýza nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
73.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Monika Šelepová
Analýza trhu s vínom v SR
May 2016Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Šima
Cena ako rozhodujúci faktor výberu domácnosti na trhu s potravinami
April 2014Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Šimonová
Kvantifikácia vplyvu príjmovej diferenciácie domácností na správanie sa domácností na trhu s potravinami
April 2013Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Šišmičová
Možnosti znižovania nezamestnanosti mladých
April 2018Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Škrina
Príjmová diferenciácia domácností podľa ekonomického postavenia domácnosti a jej vplyv na správanie sa domácností na trhu s potravinami
April 2019Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Škrina
Štruktúra výdajov obyvateľov SR
April 2017Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sabína Šťastná
Analýza nezamestnanosti v Nitrianskom kraji
April 2015Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Takáč
Etablovanie zahraničného podnikateľského subjektu v Slovenskej Republike
April 2016Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Erika Tesárová
Materiálne životné podmienky ako faktor kvality života
April 2018Displaying the final thesis
82.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Erika Tesárová
Regionálna diferenciácia výdajov domácností SR
April 2021Displaying the final thesis
83.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Linda Tučková
Zhodnotenie nákladovej efektívnosti paletového hospodárstva spoločnosti Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo.
April 2020Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Turzová
Zhodnotenie úspor obyvateľstva
April 2019Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Vargová
Vplyv rizika chudoby na správanie sa spotrebiteľa na trhu s potravinami
April 2019Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Vargová
Príjmová diferenciácia domácností podľa kvartilu príjmu a jej vplyv na spotrebu potravín
April 2014Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Vaššová
Cena ako rozhodujúci faktor výberu domácnosti, indexy životných nákladov obyvateľstva
April 2019Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavlína Vavrová
Regionálna diferenciácia príjmov a výdajov domácností SR
April 2019Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Vnuková
Analýza determinantov vývoja trhu so zeleninou
May 2014Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Vnuková
Faktory návštevnosti na výstavách agrokomplexu
April 2016Displaying the final thesis
91.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Frederika Zámborská
Výdaje na potraviny v medzinárodnom kontexte
April 2021Displaying the final thesis
92.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Alena Závodná
Analýza determinantov vývoja trhu s obilninami, prognóza budúceho vývoja
April 2015Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Larysa Zubenko
Analýza podnikateľských aktivít vybraného podnikateľského subjektu
April 2015Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress