Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Elena Hošková, PhD.
Identification number: 1825
University e-mail: elena.hoskova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Economics (FEM)

Contacts
     
     
     
     
Publications
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateFinal thesisDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Monika Antalová
Príjem domácností ako významný faktor správania sa spotrebiteľov
May 2016
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Antalová
Vplyv príjmu na nevyhnutné výdavky spotrebiteľov Slovenskej republiky
April 2018
Displaying the final thesis
3.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Gabriela Balážiová
Vybrané determinanty dopytu domácností SR po spotrebných tovaroch
April 2021
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Tomáš Baniar
Cena ako rozhodujúci determinant výberu domácností v SR
April 2021
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miroslava Baráková
Štruktúra výdajov obyvateľov SR a determinanty jej vývoja
April 2019
Displaying the final thesis
6.Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Miroslava Baráková
Vplyv vybraných determinantov na spotrebiteľské správanie sa domácností SR
April 2021
Displaying the final thesis
7.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Ondrej Barančin
Opatrenia politiky bezpečnosti potravín EÚ a ich vplyv na trh s potravinami
July 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Bianca Bazsóová
Spotreba potravín v SR, jej štruktúra a determinanty vývoja
April 2021
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Bečková
Príjmová diferenciácia domácností podľa kvartilu príjmu a jej vplyv na správanie sa domácností na trhu s potravinami
April 2019
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Diana Bujalková
Štruktúra produkcie agrokomodít SR a determinanty jej vývoja
May 2011
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Čachová
Príjmová diferenciácia domácností podľa ekonomického postavenia domácnosti a jej vplyv na správanie sa domácností na trhu s potravinami
April 2014Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Veronika Červočová
Cena ako rozhodujúci faktor výberu domácnosti, indexy životných nákladov obyvateľstva.
April 2014
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Danišová
Vplyv dotácií na trh s muštovým hroznom
April 2015
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikola Dianová
Zhodnotenie úspor obyvateľstva
April 2015
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Dubayová
Analýza trhového rizika vo vybranom hotelovom zariadení
April 2015
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Alena Dubravcová
Štruktúra produkcie agrokomodít v SR
May 2016
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alena Dubravcová
Vplyv determinantov dopytu a ponuky na trhu s dopravou
April 2018
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Judita Ďurkáčová
Cena ako rozhodujúci faktor výberu domácnosti na trhu s potravinami
April 2014
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jana Fašáneková
Kvantifikácia vplyvu SPP na trh s agrokomoditami a prognóza jej vplyvu po reforme 2013
April 2013
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jana Fašáneková
Nástroje agrárnej politiky EÚ a ich vplyv na trh s agrokomoditami
May 2011
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristína Gábršová
Determinanty spotrebiteľského rozhodovania sa na trhu s potravinami
April 2019
Displaying the final thesis
22.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Kristína Gábršová
Vplyv príjmovej diferenciácie domácností na dopyt po potravinách
April 2021
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tatiana Gajdošová
Štruktúra výdajov obyvateľov SR a determinanty jej vývoja
May 2011
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Denisa Gállová
Regionalna diferenciácia príjmov domácností SR
April 2021
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Gažiová
Kvantitatívna analýza trhu s vínom v SR
April 2015
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Godisová
Analýza nezamestnanosti vo vybranom okrese
April 2015Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Andrej Gróf
Cena ako rozhodujúci faktor výberu domácnosti
May 2020
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radka Halušková
Príjmová diferenciácia domácností podľa kvartilu príjmu a jej vplyv na správanie sa domácností na trhu s potravinami
April 2014
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Herdová
Materiálne životné podmienky ako faktor kvality života
April 2018
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľudmila Holecová
Analýza determinantov spotrebiteľského rozhodovania sa na trhu s potravinami
May 2016
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľudmila Holecová
Materiálne životné podmienky ako faktor kvality života
April 2018
Displaying the final thesis
32.
Final thesis is in progressBT
Written by (author): Simona Holíková
Úspornosť vs. účinnosť vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2021
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Hudecová
Materiálne životné podmienky ako faktor kvality života
April 2019Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Jurík
Príjem domácností ako významný faktor správania sa spotrebiteľov
April 2017
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marián Karáč
Možnosti financovania univerzitného športu SPU
April 2015
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Karáč
Vplyv rizika chudoby na správanie sa spotrebiteľa na trhu s potravinami
April 2017Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Kaštílová
Kvantifikácia vplyvu opatrení potravinovej politiky EÚ na trh s potravinami
April 2017
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Kaštílová
Potravinová bezpečnosť
April 2015
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Klučovská
Vplyv vybraných determinantov na dopyt spotrebiteľa
May 2020
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Konkoľová
Analýza determinantov dopytu po potravinách
April 2015
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tímea Kovácsová
Cena ako rozhodujúci determinant dopytu po potravinách
April 2017Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Krazalkovičová
Opatrenia politiky bezpečnosti potravín EÚ a ich vplyv na trh s potravinami
May 2011Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Kucková
Vplyv rizika chudoby na správanie sa spotrebiteľov na trhu potravín
April 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Kristína Kuťková
Vplyv rizika chudoby na správanie sa domácností SR
April 2021
Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Slavka Ludašová
Analýza determinantov dopytu po potravinách
April 2014
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Samuel Lukáč
Cena ako rozhodujúci faktor výberu domácnosti
May 2020Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Macková
Výdaje na potraviny v medzinárodnom kontexte
April 2014Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Macháliková
Doprava ako faktor kvality života
April 2018
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Karolína Macháliková
Štruktúra výdajov obyvateľov SR
May 2020
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Terézia Majlátová
Nástroje potravinovej politiky EÚ a ich vplyv na trh s potravinami
May 2011
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Svetlana Marcinková
Materiálne životné podmienky ako faktor kvality života
May 2020
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Svetlana Marcinková
Príjem domácností ako významný faktor správania sa spotrebiteľov
April 2017
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Mihálová, PhD.
Regionálna analýza príjmov a výdavkov domácností
April 2017Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrícia Mináriková
Zamestnanie ako faktor kvality života
May 2020
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Mojtová
Produkcia mlieka vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Mrázová
Analýza spotrebiteľského správania sa žiakov na základných školách
April 2016Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Oravec
Kvantifikácia vplyvu príjmovej diferenciácie domácností na správanie sa domácností na trhu s potravinami
April 2013
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Oravec
Štruktúra výdajov obyvateľov SR a determinanty jej vývoja
May 2011
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Pacherová
Cena ako rozhodujúci determinant dopytu po potravinách
April 2017
Displaying the final thesis
60.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Patrik Pacher
Zamestnanie ako faktor kvality života
April 2021
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Pavlisová
Kvantifikácia vplyvu príjmovej diferenciácie domácností na správanie sa domácností na trhu s potravinami
April 2017Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Pechová
Hodnotenie efektívnosti investícií vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2016
Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marcela Pinčeková
Cena tovaru ako významný faktor správania sa spotrebiteľov
April 2017
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcela Pinčeková
Dopyt po biopotravinách vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2020Displaying the final thesis
65.
Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Tomáš Poledník
Zmeny blahobytu trhových subjektov vplyvom pôsobenia vybraných nástrojov štátnej regulácie
April 2017Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Rebej
Časová a priestorová komparácia potravinového koša obyvateľov SR s vybranými krajinami
April 2011Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Sirotiaková
Faktory ziskovosti ubytovacích a stravovacích služieb vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2016
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Aneta Suchá
Ekonomická bezpečnosť ako faktor kvality života
April 2018
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Aneta Suchá
Príjem domácností ako významný faktor správania sa spotrebiteľov
May 2016Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Sýkorová
Analýza nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015
Displaying the final thesis
71.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Monika Šelepová
Analýza trhu s vínom v SR
May 2016
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Šima
Cena ako rozhodujúci faktor výberu domácnosti na trhu s potravinami
April 2014
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Šimonová
Kvantifikácia vplyvu príjmovej diferenciácie domácností na správanie sa domácností na trhu s potravinami
April 2013Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martina Šišmičová
Možnosti znižovania nezamestnanosti mladých
April 2018Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Škrina
Príjmová diferenciácia domácností podľa ekonomického postavenia domácnosti a jej vplyv na správanie sa domácností na trhu s potravinami
April 2019
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lukáš Škrina
Štruktúra výdajov obyvateľov SR
April 2017
Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Sabína Šťastná
Analýza nezamestnanosti v Nitrianskom kraji
April 2015
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Takáč
Etablovanie zahraničného podnikateľského subjektu v Slovenskej Republike
April 2016
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Linda Tučková
Ekonomické zhodnotenie živočíšnej výroby PD Bošáca
April 2020
Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michaela Turzová
Zhodnotenie úspor obyvateľstva
April 2019Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Vargová
Vplyv rizika chudoby na správanie sa spotrebiteľa na trhu s potravinami
April 2019
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Vargová
Príjmová diferenciácia domácností podľa kvartilu príjmu a jej vplyv na spotrebu potravín
April 2014Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Vaššová
Cena ako rozhodujúci faktor výberu domácnosti, indexy životných nákladov obyvateľstva
April 2019
Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavlína Vavrová
Regionálna diferenciácia príjmov a výdajov domácností SR
April 2019
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martina Vnuková
Analýza determinantov vývoja trhu so zeleninou
May 2014Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Vnuková
Faktory návštevnosti na výstavách agrokomplexu
April 2016
Displaying the final thesis
87.Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Frederika Zámborská
Výdaje na potraviny v medzinárodnom kontexte
April 2021
Displaying the final thesis
88.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Alena Závodná
Analýza determinantov vývoja trhu s obilninami, prognóza budúceho vývoja
April 2015
Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Larysa Zubenko
Analýza podnikateľských aktivít vybraného podnikateľského subjektu
April 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress