Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Elena Hošková, PhD.
Identifikačné číslo: 1825
Univerzitný e-mail: elena.hoskova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     
     
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTyp
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Monika Antalová
Príjem domácností ako významný faktor správania sa spotrebiteľov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Antalová
Vplyv príjmu na nevyhnutné výdavky spotrebiteľov Slovenskej republiky
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Gabriela Balážiová
Vybrané determinanty dopytu domácností SR po spotrebných tovaroch
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Tomáš Baniar
Cena ako rozhodujúci determinant výberu domácností v SR
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Miroslava Baráková
Štruktúra výdajov obyvateľov SR a determinanty jej vývoja
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Miroslava Baráková
Vplyv vybraných determinantov na spotrebiteľské správanie sa domácností SR
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ondrej Barančin
Opatrenia politiky bezpečnosti potravín EÚ a ich vplyv na trh s potravinami
júl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Bianca Bazsóová
Spotreba potravín v SR, jej štruktúra a determinanty vývoja
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Veronika Bečková
Príjmová diferenciácia domácností podľa kvartilu príjmu a jej vplyv na správanie sa domácností na trhu s potravinami
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Diana Bujalková
Štruktúra produkcie agrokomodít SR a determinanty jej vývoja
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ivana Čachová
Príjmová diferenciácia domácností podľa ekonomického postavenia domácnosti a jej vplyv na správanie sa domácností na trhu s potravinami
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Červočová
Cena ako rozhodujúci faktor výberu domácnosti, indexy životných nákladov obyvateľstva.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Danišová
Vplyv dotácií na trh s muštovým hroznom
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikola Dianová
Zhodnotenie úspor obyvateľstva
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Kristína Dubayová
Analýza trhového rizika vo vybranom hotelovom zariadení
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Alena Dubravcová
Štruktúra produkcie agrokomodít v SR
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Alena Dubravcová
Vplyv determinantov dopytu a ponuky na trhu s dopravou
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Judita Ďurkáčová
Cena ako rozhodujúci faktor výberu domácnosti na trhu s potravinami
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Fašáneková
Kvantifikácia vplyvu SPP na trh s agrokomoditami a prognóza jej vplyvu po reforme 2013
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Fašáneková
Nástroje agrárnej politiky EÚ a ich vplyv na trh s agrokomoditami
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kristína Gábršová
Determinanty spotrebiteľského rozhodovania sa na trhu s potravinami
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Kristína Gábršová
Vplyv príjmovej diferenciácie domácností na dopyt po potravinách
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tatiana Gajdošová
Štruktúra výdajov obyvateľov SR a determinanty jej vývoja
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Denisa Gállová
Regionalna diferenciácia príjmov domácností SR
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Gažiová
Kvantitatívna analýza trhu s vínom v SR
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Godisová
Analýza nezamestnanosti vo vybranom okrese
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Andrej Gróf
Cena ako rozhodujúci faktor výberu domácnosti
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radka Halušková
Príjmová diferenciácia domácností podľa kvartilu príjmu a jej vplyv na správanie sa domácností na trhu s potravinami
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Herdová
Materiálne životné podmienky ako faktor kvality života
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľudmila Holecová
Analýza determinantov spotrebiteľského rozhodovania sa na trhu s potravinami
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ľudmila Holecová
Materiálne životné podmienky ako faktor kvality života
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Simona Holíková
Úspornosť vs. účinnosť vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miroslava Hudecová
Materiálne životné podmienky ako faktor kvality života
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Miroslav Jurík
Príjem domácností ako významný faktor správania sa spotrebiteľov
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Karáč
Možnosti financovania univerzitného športu SPU
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Karáč
Vplyv rizika chudoby na správanie sa spotrebiteľa na trhu s potravinami
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Kaštílová
Kvantifikácia vplyvu opatrení potravinovej politiky EÚ na trh s potravinami
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Kaštílová
Potravinová bezpečnosť
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Klučovská
Vplyv vybraných determinantov na dopyt spotrebiteľa
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Konkoľová
Analýza determinantov dopytu po potravinách
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tímea Kovácsová
Cena ako rozhodujúci determinant dopytu po potravinách
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Krazalkovičová
Opatrenia politiky bezpečnosti potravín EÚ a ich vplyv na trh s potravinami
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Kucková
Vplyv rizika chudoby na správanie sa spotrebiteľov na trhu potravín
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Kristína Kuťková
Vplyv rizika chudoby na správanie sa domácností SR
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Slavka Ludašová
Analýza determinantov dopytu po potravinách
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Samuel Lukáč
Cena ako rozhodujúci faktor výberu domácnosti
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Macková
Výdaje na potraviny v medzinárodnom kontexte
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Macháliková
Doprava ako faktor kvality života
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Karolína Macháliková
Štruktúra výdajov obyvateľov SR
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Terézia Majlátová
Nástroje potravinovej politiky EÚ a ich vplyv na trh s potravinami
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Svetlana Marcinková
Materiálne životné podmienky ako faktor kvality života
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Svetlana Marcinková
Príjem domácností ako významný faktor správania sa spotrebiteľov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Mihálová, PhD.
Regionálna analýza príjmov a výdavkov domácností
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrícia Mináriková
Zamestnanie ako faktor kvality života
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Veronika Mojtová
Produkcia mlieka vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Mrázová
Analýza spotrebiteľského správania sa žiakov na základných školách
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Oravec
Kvantifikácia vplyvu príjmovej diferenciácie domácností na správanie sa domácností na trhu s potravinami
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Oravec
Štruktúra výdajov obyvateľov SR a determinanty jej vývoja
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Pacherová
Cena ako rozhodujúci determinant dopytu po potravinách
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Patrik Pacher
Zamestnanie ako faktor kvality života
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Monika Pavlisová
Kvantifikácia vplyvu príjmovej diferenciácie domácností na správanie sa domácností na trhu s potravinami
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Alexandra Pechová
Hodnotenie efektívnosti investícií vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marcela Pinčeková
Cena tovaru ako významný faktor správania sa spotrebiteľov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marcela Pinčeková
Dopyt po biopotravinách vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Tomáš Poledník
Zmeny blahobytu trhových subjektov vplyvom pôsobenia vybraných nástrojov štátnej regulácie
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Rebej
Časová a priestorová komparácia potravinového koša obyvateľov SR s vybranými krajinami
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dana Sirotiaková
Faktory ziskovosti ubytovacích a stravovacích služieb vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Aneta Suchá
Ekonomická bezpečnosť ako faktor kvality života
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Aneta Suchá
Príjem domácností ako významný faktor správania sa spotrebiteľov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Veronika Sýkorová
Analýza nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Monika Šelepová
Analýza trhu s vínom v SR
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dávid Šima
Cena ako rozhodujúci faktor výberu domácnosti na trhu s potravinami
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Šimonová
Kvantifikácia vplyvu príjmovej diferenciácie domácností na správanie sa domácností na trhu s potravinami
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Šišmičová
Možnosti znižovania nezamestnanosti mladých
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lukáš Škrina
Príjmová diferenciácia domácností podľa ekonomického postavenia domácnosti a jej vplyv na správanie sa domácností na trhu s potravinami
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lukáš Škrina
Štruktúra výdajov obyvateľov SR
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sabína Šťastná
Analýza nezamestnanosti v Nitrianskom kraji
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Takáč
Etablovanie zahraničného podnikateľského subjektu v Slovenskej Republike
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Linda Tučková
Ekonomické zhodnotenie živočíšnej výroby PD Bošáca
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michaela Turzová
Zhodnotenie úspor obyvateľstva
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Vargová
Vplyv rizika chudoby na správanie sa spotrebiteľa na trhu s potravinami
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Vargová
Príjmová diferenciácia domácností podľa kvartilu príjmu a jej vplyv na spotrebu potravín
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Vaššová
Cena ako rozhodujúci faktor výberu domácnosti, indexy životných nákladov obyvateľstva
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Pavlína Vavrová
Regionálna diferenciácia príjmov a výdajov domácností SR
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Vnuková
Analýza determinantov vývoja trhu so zeleninou
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Vnuková
Faktory návštevnosti na výstavách agrokomplexu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Frederika Zámborská
Výdaje na potraviny v medzinárodnom kontexte
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Alena Závodná
Analýza determinantov vývoja trhu s obilninami, prognóza budúceho vývoja
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Larysa Zubenko
Analýza podnikateľských aktivít vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná