Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Július Árvay, PhD.
Identification number: 1835
University e-mail: julius.arvay [at] uniag.sk
 
University scientific researcher - Department of Chemistry (FBFS)

     
Graduate     Lesson
     
Projects     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Abigél Ádámková
Translokácia rizikových prvkov vo fruktifikačných štruktúrach jedlých divorastúcich húb
April 2021Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Búzková
Prírodné a syntetické drogy - zdravotné riziká vyplývajúce z ich užívania
May 2015
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Stanislav Eliaš
Zhodnotenie vybraných ukazovateľov kvality podzemných vôd v regióne Spiš
May 2015
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriama Gažová
Obsah rizikových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôznych lokalít Slovenska
March 2018
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ria Grulišová
Antioxidačné vlastnosti citrusového ovocia
May 2015Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Alexandra Chochulová
Obsah kadmia a zinku v jedlých divorastúcich makroskopických hubách z okolia Topolčian
May 2016Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Emília Kopuncová
Obsah ťažkých kovov v konzervovaných morských rybách
April 2013Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Katarína Krivošíková
Možnosti vstupu ortute zo životného prostredia do ľudského organizmu
May 2013
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Henrieta Mačugová
Biologicky účinné látky v zelenej káve
April 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Ema Malárová
Dynamika príjmu ortuti do plodníc jedlých divorastúcich húb v závislosti od ich vývojového štádia
April 2021
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Miroslava Mihňáková
Translokácia vybraných rizikových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z vybraných lokalít Slovenska
April 2021
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Plevová
Benefity a riziká vyplývajúce z konzumácie jedlých divorastúcich húb
May 2015
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Porubiaková
Využitie ekotestov na stanovenie toxických účínkov kadmia a olova pri klíčení poľnohospodárskych plodín
May 2014
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Aneta Rybanská
Obsah olova a medi v jedlých divorastúcich hubách z okolia Topolčian
April 2016
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Diana Sabová
Biologicky aktívne látky v káve
May 2015
Displaying the final thesis
16.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Dominika Šmídová
Monitoring obsahu rizikových prvkov v rôznych anatomických častiach vybraných druhov jedlých divorastúcich húb
April 2021
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Romana Šmondrková
Obsah ortuti v Bedli vysokej - Macrolepiota procera (Scop.) Singer z lokality Štiavnické vrchy
April 2016
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Romana Šmondrková
Zdravotné riziká vyplývajúce z konzumácie jedlých divorastúcich húb z lokality Štiavnické vrchy
March 2018
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Tabaček
Biologicky aktívne látky v náhradách kávy
May 2015
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ivana Tirdiľová
Fytochemické zloženie čajov (Camellia sinensis, K.) - benefity a riziká vyplývajúce z ich konzumácie.
May 2015
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Vrabcová
Využitie ekotestov na stanovenie toxických účínkov ortuti a chrómu pri klíčení poľnohospodárskych plodín
May 2014
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Záhorcová
Ťažké kovy v jedlých divorastúcich hubách z okolia Banskej Bystrice - hodnotenie rizík vyplývajúcich z ich konzumácie.
April 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress