Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Július Árvay, PhD.
Identifikačné číslo: 1835
Univerzitný e-mail: julius.arvay [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra chémie (FBP)

Kontakty     Absolvent     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Abigél Ádámková
Translokácia rizikových prvkov vo fruktifikačných štruktúrach jedlých divorastúcich húb
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Búzková
Prírodné a syntetické drogy - zdravotné riziká vyplývajúce z ich užívania
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislav Eliaš
Zhodnotenie vybraných ukazovateľov kvality podzemných vôd v regióne Spiš
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miriama Gažová
Obsah rizikových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôznych lokalít Slovenska
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ria Grulišová
Antioxidačné vlastnosti citrusového ovocia
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Chochulová
Obsah kadmia a zinku v jedlých divorastúcich makroskopických hubách z okolia Topolčian
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Emília Kopuncová
Obsah ťažkých kovov v konzervovaných morských rybách
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Krivošíková
Možnosti vstupu ortute zo životného prostredia do ľudského organizmu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Henrieta Mačugová
Biologicky účinné látky v zelenej káve
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Ema Malárová
Vplyv vybraných parametrov pôdy na príjem, distribúciu a translokáciu makro a mikro prvkov v plodniciach divorastúcich húb
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Miroslava Mihňáková
Translokácia vybraných rizikových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z vybraných lokalít Slovenska
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Plevová
Benefity a riziká vyplývajúce z konzumácie jedlých divorastúcich húb
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Porubiaková
Využitie ekotestov na stanovenie toxických účínkov kadmia a olova pri klíčení poľnohospodárskych plodín
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Aneta Rybanská
Obsah olova a medi v jedlých divorastúcich hubách z okolia Topolčian
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Diana Sabová
Biologicky aktívne látky v káve
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Dominika Šmídová
Monitoring obsahu rizikových prvkov v rôznych anatomických častiach vybraných druhov jedlých divorastúcich húb
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Romana Šmondrková
Obsah ortuti v Bedli vysokej - Macrolepiota procera (Scop.) Singer z lokality Štiavnické vrchy
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Romana Šmondrková
Zdravotné riziká vyplývajúce z konzumácie jedlých divorastúcich húb z lokality Štiavnické vrchy
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Tabaček
Biologicky aktívne látky v náhradách kávy
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Tirdiľová
Fytochemické zloženie čajov (Camellia sinensis, K.) - benefity a riziká vyplývajúce z ich konzumácie.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Vrabcová
Využitie ekotestov na stanovenie toxických účínkov ortuti a chrómu pri klíčení poľnohospodárskych plodín
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Záhorcová
Ťažké kovy v jedlých divorastúcich hubách z okolia Banskej Bystrice - hodnotenie rizík vyplývajúcich z ich konzumácie.
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná