Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Július Árvay, PhD.
Identifikačné číslo: 1835
Univerzitný e-mail: julius.arvay [at] uniag.sk
 
vedecko - výskumný zamestnanec - Katedra chémie (FBP)

     
     
          Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Abigél Ádámková
Translokácia rizikových prvkov vo fruktifikačných štruktúrach jedlých divorastúcich húb
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Búzková
Prírodné a syntetické drogy - zdravotné riziká vyplývajúce z ich užívania
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Stanislav Eliaš
Zhodnotenie vybraných ukazovateľov kvality podzemných vôd v regióne Spiš
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miriama Gažová
Obsah rizikových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôznych lokalít Slovenska
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ria Grulišová
Antioxidačné vlastnosti citrusového ovocia
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Alexandra Chochulová
Obsah kadmia a zinku v jedlých divorastúcich makroskopických hubách z okolia Topolčian
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Emília Kopuncová
Obsah ťažkých kovov v konzervovaných morských rybách
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Katarína Krivošíková
Možnosti vstupu ortute zo životného prostredia do ľudského organizmu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Henrieta Mačugová
Biologicky účinné látky v zelenej káve
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Ema Malárová
Dynamika príjmu ortuti do plodníc jedlých divorastúcich húb v závislosti od ich vývojového štádia
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Miroslava Mihňáková
Translokácia vybraných rizikových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z vybraných lokalít Slovenska
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jana Plevová
Benefity a riziká vyplývajúce z konzumácie jedlých divorastúcich húb
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Porubiaková
Využitie ekotestov na stanovenie toxických účínkov kadmia a olova pri klíčení poľnohospodárskych plodín
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Aneta Rybanská
Obsah olova a medi v jedlých divorastúcich hubách z okolia Topolčian
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Diana Sabová
Biologicky aktívne látky v káve
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Dominika Šmídová
Monitoring obsahu rizikových prvkov v rôznych anatomických častiach vybraných druhov jedlých divorastúcich húb
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Romana Šmondrková
Obsah ortuti v Bedli vysokej - Macrolepiota procera (Scop.) Singer z lokality Štiavnické vrchy
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Romana Šmondrková
Zdravotné riziká vyplývajúce z konzumácie jedlých divorastúcich húb z lokality Štiavnické vrchy
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Peter Tabaček
Biologicky aktívne látky v náhradách kávy
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivana Tirdiľová
Fytochemické zloženie čajov (Camellia sinensis, K.) - benefity a riziká vyplývajúce z ich konzumácie.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Vrabcová
Využitie ekotestov na stanovenie toxických účínkov ortuti a chrómu pri klíčení poľnohospodárskych plodín
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Záhorcová
Ťažké kovy v jedlých divorastúcich hubách z okolia Banskej Bystrice - hodnotenie rizík vyplývajúcich z ich konzumácie.
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná