Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Halajová, PhD.
Identification number: 1841
University e-mail: denisa.halajova [at] uniag.sk
 

     Graduate
     
Lesson          Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisUntilDetails
1.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Adam Bekeš
Sadovnícke úpravy pamätných miest
May 2015Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavlína Berčíková
Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pata
April 2016
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dagmar Blahutová
Adaptácia záhrady Novohradského múzea a galérie v Lučenci
April 2019
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Dagmar Blahutová
Možnosti využitia prvkov ľudovej architektúry Podpoľania pri obnove verejných priestranstiev mesta Hriňová.
May 2017
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristína Brašeňová
Land art v záhradno-architektonickom umení
May 2013
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Andrea Cuperová
Areál Vojenského historického múzea vo Svidníku.
May 2017
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Cuperová
Revitalizácia parku Vojenského historického múzea vo Svidníku
April 2019
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lucia Červenová
Obnova zelene polyfunkčného objektu v obci Čeľadice
May 2018
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lucia Červenová
Revitalizácia a tvorba verejnej zelene v obci Čeľadice
May 2020
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jozef Čillo
Revitalizácia pôch verejnej zelene prostredníctvo krajinárskych výstav
May 2014
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Dlabal
Záhradno-architektonický návrh rekreačného areálu Dubina v obce Košické Oľšany
May 2015
Displaying the final thesis
12.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Klaudia Dočekalová
Prírodné a jedlé záhrady v meste
April 2021Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lucia Drgoňová
Obnova zelene v obci Čierne Kľačany
May 2018
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Drgoňová
Park Javorové srdce v obci Čierne Kľačany
May 2020
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriel Fedorčák
Sadovnícke úpravy pamätných miest - Ústredný cintorín Červenej Armády v Michalovciach
May 2016
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriel Fedorčák
Záhradno - architektonické riešenie lesoparku Hrádok v Michalovciach
April 2018Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Hagarová
Záhradno-architektonické riešenie mestského parku v Trnave
May 2011
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Hluzáková
Obnova historického parku pri kaštieli v Oščadnici
April 2018Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Paula Hoppanová
Mestský park vo Vrábľoch
May 2020
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Paula Hoppanová
Mestský park vo Vrábľoch - štúdia sadovníckych úprav
May 2018
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Monika Hrivnáková
Mestské poľnohospodárstvo
April 2020
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Patrícia Jenčová
Návrh opatrení na využitie dažďovej vody pri záhradno-architektonických úpravách vybraného urbanizovaného územia.
May 2017
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrícia Jenčová
Zhodnotenie možností hospodárenia s vodou vo vybranom urbanizovanom prostredí
May 2015
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Kalužayová
Zeleň drobnej sakrálnej architektúry v mikroregióne Šaštínsko
June 2020
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Iveta Kojdová
Zeleň drobnej sakrálnej architektúry vo vybranej oblasti mikroregiónu Machnáč - Inovec
June 2020
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Kokoruďa
Využitie bonsajov v záhradno - architektonickej tvorbe
June 2013Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ján Kokoruďa
Zelené strešné konštrukcie
May 2015Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Melánia Kováčová
Obnova vybraných priestorov v obci Vinodol
April 2017
Displaying the final thesis
29.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Zdenko Kysučan
Záhradnícke výstavníctvo
May 2014Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dávid Laťák
Land art v záhradno-architektonickom umení.
May 2013
Displaying the final thesis
31.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Peter Lupták
Sadovnícke úpravy pamätných miest
May 2015
Displaying the final thesis
32.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Romana Malíková
Analýza zelene vo vybranej obci alebo meste.
May 2018
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denis Marek
Dokument starostlivosti o dreviny na cintoríne v Holíči.
May 2016
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denis Marek
Rekonštrukcia rybníka v historickom parku zámku Holíč
April 2018
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Andrea Michalíková
Súčasné trendy tvorby verejných mestských priestorov
April 2017
Displaying the final thesis
36.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Dominika Mikulčíková
Sadovnícke úpravy cintorína v obci Horný Tisovník
May 2018
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Daniela Mišániová
Sadovnícke úpravy cintorína Mýto pod Ďumbierom
May 2015Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Daniela Mišániová
Vidiecke cintoríny v regióne Horehronia.
April 2017
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Erika Mužilová
Obnova zelene v obci Malatiná
April 2018
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erika Mužilová
Sadovnícko-architektonické riešenie základnej školy v Malatinej
May 2016
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Roman Oravec
Záhradno-architektonické riešenie nábrežia rieky Žitava vo Vrábľoch.
April 2017
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Lívia Pagáčová
Záhradkové osady v meste Partizánske
May 2018
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Petreková
Záhradno-architektonické riešenie Pasáže Stefana Wiecheckiego vo Varšave
May 2018
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Denisa Petreková
Zhodnotenie súčasného stavu zelene na Vojenskom cintoríne vo Zvolene
May 2016
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renáta Petrusová
Záhradno-architektonické riešenie verejnej zelene obytného súboru Zlatý Potok v meste Zvolen
May 2011
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Plánka
Projekt sadovníckych úprav vyhradeného priestoru
April 2016
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Podhorská
Záhradnícke výstavníctvo
May 2014
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Podhorská
Záhradnícke výstavníctvo - Návrh stálej expozície Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva v areáli Botanickej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
April 2016
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikoleta Porhinčáková
Návrh expozície Fakulty záhadníctva a krajinného inžinierstva s aplikovaním princípov záhradníckeho výstavníctva
May 2015Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Nikoleta Porhinčáková
Záhradnícke výstavníctvo
May 2014
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Raková
Záhradno-architektonický návrh školskej záhrady ZŠ Dolný Ohaj
May 2020
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Raková
Záhradno-architektonický návrh školskej záhrady ZŠ Dolný Ohaj
May 2018Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Rosíková
Krajinárske úpravy vybraných pietnych miest v okrese Brezno
April 2018Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Rosíková
Sadovnícko-architektonické riešenie objektu materskej školy
May 2016
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Roštárová
Záhradná terapia v areáli Starej nemocnice v Banskej Bystrici
May 2011
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Silvia Smoláriková
Obnova historického parku pri kaštieli vo Veľkom Bieli
May 2020
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Denisa Smutníková
Zeleň cintorínov v regióne Kysúc
June 2020
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Srdošová
Štúdia záhradno-architektonického riešenia zelene obytného súboru v Trnave
May 2014Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Luboš Šandor
Záhradná terapia - možnosti uplatnenia v záhradno-architektonickej tvorbe
May 2011
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ivana Šaradínová
Záhradno-architektonické riešenie objektu Materskej škôlky v Považskej Bystrici
May 2016Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ivana Šaradínová
Záhradno-architektonické riešenie objektu vyhradenej zelene s dôrazom na záhradnú terapiu
May 2014Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Šimonová
Návrh adaptácie areálu Strednej priemyselnej školy Oskara Winklera v Lučenci
April 2019
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Šimonová
Sadovnícke úpravy areálu Strednej priemyselnej školy Oskara Winklera v Lučenci
May 2017Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Veronika Tkáčová
Uplatnenie princípov permakultúrneho dizajnu v objektoch vyhradenej zelene.
May 2014Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Töröková
Návrh areálu ZŠ sv. Marka v Nitre s využitím prvkov alternatívnej zelene
April 2017Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Tretina
Štúdia záhradno-architektonického riešenia zelene kúpeľného parku Skalka v Rajeckých Tepliciach
May 2014
Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daša Vladovičová
Sadovnícko - architektonická úprava areálu základnej školy s dôrazom na environmentálnu a ekologickú výchovu
May 2011
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Nikola Zaťková
Tvorba bezbariérového prostredia na príklade obytného súboru Chrenová II. v Nitre.
May 2017
Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Zaťková
Zhodnotenie tvorby bezbariérového prostredia v záhradno-architektonickej tvorbe
May 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress