Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Denisa Halajová, PhD.
Identifikačné číslo: 1841
Univerzitný e-mail: denisa.halajova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Kontakty
     
Absolvent
     
Výučba
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Záhradnícke výstavníctvo
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Záhradnícke výstavníctvo
Abstrakt:
Bakalárska práca s názvom záhradnícke výstavníctvo sa zaoberá problematikou výstavníckej činnosti. V úvode práce boli charakterizované základné pojmy. Práca ďalej oboznamuje o histórií výstavníctva, ktorá úzko súvisí so založením tradície záhradníckeho výstavníctva a stanovuje princípy tvorby výstav. Na základe návštevy výstaviska Die Garden Tulln a zanalyzovaním vybraných výstavných expozícií, ktoré boli zároveň inšpiráciou pre praktickú činnosť, bola vypracovaná metodika hodnotenia výstavných plôch. Metodika bola neskôr aplikovaná pri návrhu riešenia exteriérových výstavných plôch v rámci výstavného areálu Agrokomplex Nitra. Realizácia návrhu vychádza z potreby upovedomiť laickú verejnosť o nových trendoch záhradnej architektúry a možnosti ich aplikácie v rodinných záhradách prostredníctvom názornej ukážky, ktorá by ich nielen informovala, ale poskytla by im aj miesto pre oddych a relax.
Kľúčové slová:Výstavnícka činnosť, Výstavníctvo, Výstava

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene