Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Denisa Halajová, PhD.
Identifikačné číslo: 1841
Univerzitný e-mail: denisa.halajova [at] uniag.sk
 

     
          Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Zhodnotenie tvorby bezbariérového prostredia v záhradno-architektonickej tvorbe
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Denisa Halajová, PhD.
Oponent:Ing. Štefan Lančarič, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Zhodnotenie tvorby bezbariérového prostredia v záhradno-architektonickej tvorbe
Abstrakt:
Bariéry vytláčajú hendikepované0osoby na okraj spoločnosti. Zabraňujú alebo obmedzujú vstup hendikepovaným na verejné priestranstvá a tak ich separujú od normálnej spoločnosti. Preto je potrebné0neprístupné priestory pre zdravotne hendikepovaných pretvárať alebo budovať nové, podľa univerzálneho dizajnu, aby sme zabraňovali vzniku nových bariér a hendikepovaných priblížili čo najbližšie k normálnemu životu. Aby pociťovali čo najmenej rozdielov medzi nimi a zdravými ľuďmi. Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť metodiku pre hodnotenie bezbariérového prostredia, zhodnotiť územie Chrenovej 1 a0Brezového hája a následne zo získaných informácií, navrhnúť a doplniť chýbajúce bezbariérové prvky pre budúci návrh. Prvá časť práce sa zaoberá druhmi postihnutia, životným priestorom bez bariér, záhradami pre rôzne kategórie hendikepu, významom a funkciou zelene, požiadavkami na bezbariérové prostredia, technickými požiadavkami a materiálmi na tvorbu jednotlivých bezbariérových prvkov. Druhá časť obsahuje základné údaje o riešenom území a metódu ktorá slúžila na získanie informácií. V poslednej časti sú vyhodnotené informácie ktoré som spracovala do výkresov analýz a0návrhu. V závere práce sú umiestnené všetky výsledky z analýz a zdôvodnené sadovnícke úpravy z návrhu.
Kľúčové slová:
bariéry, sadovnícke úpravy, bezbariérové prvky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene