Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Denisa Halajová, PhD.
Identifikačné číslo: 1841
Univerzitný e-mail: denisa.halajova [at] uniag.sk
 

Kontakty     Absolvent     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zelené strešné konštrukcie
Autor:
Pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. arch. Jozef Perichta
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Zelené strešné konštrukcie
Abstrakt:
Diplomová práca je odpoveďou na otázku čoraz väčšieho problému nedostatku zelene a zaťažovaniu životného prostredia. Úvod diplomovej práce sa venuje environmentálnym problémom, architektúre v intraviláne mesta a významu existencie zelene v urbanizovanom prostredí. Poukazuje na aktuálne problémy, z hľadiska urbanizmu a ekológie, a stručne naznačuje filozofiu riešenia týchto problémov na Slovensku i v zahraničí. Práca vysvetľuje pojmy s ktorými sa bežne stretávame v súvislosti s uvedenou problematikou. Samostatný popis zelených striech, ich možností, rozdelenia a skladbu poníma z realizačného hľadiska. Poskytuje informácie o možnosti pri výbere strechy, jej realizácii a problémoch, s ktorými sa možno počas týchto aktivít stretnúť. Špeciálne sa zameriava na výber rastlinného materiálu, jeho popis a použitie, zároveň ponúka možnosti riešenia údržby a zabezpečenia živín pre rastlinný materiál rôzneho typu. V diplomovej práci nájdeme porovnanie rôznych typov striech z ekologického či sociálneho hľadiska. Hlavným predmetom riešenia diplomovej práce je overovanie suchovzdorných rastlín pre meniace sa klimatické podmienky v urbanizovanom prostredí zo zameraním na podhorskú klimatickú oblasť. V nej vizuálne porovnáva vitalitu a schopnosť prežitia rastlín pri rôznom sklone strešného panelu za rovnakých podmienok. Nadobudnuté vedomosti sme aplikovali pri výskume, kde sme overovali suchovzdorné rastliny a ich vitalitu pre meniace sa podmienky klímy podhorských oblastí, na rôznych typoch sklonu konštrukčných systémov Bauder. Tie sme porovnali s vývojom trávnikového typu strešnej skladby pri rovnakých sklonoch za rovnakých podmienok. Na základe nadobudnutých vedomostí, ponúka diplomová práca konkrétne návrhy rodinných strešných záhrad s odlišným typom vegetácie.
Kľúčové slová:strešná záhrada, zelená architektúra, architektúra a ekológia, ertikálna zeleň, vegetácia striech

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene