Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Denisa Halajová, PhD.
Identifikačné číslo: 1841
Univerzitný e-mail: denisa.halajova [at] uniag.sk
 

Kontakty          
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Záhradkové osady v meste Partizánske
Autor: Bc. Lívia Pagáčová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Ján Kollár, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Záhradkové osady v meste Partizánske
Abstrakt:
Práca hodnotí záhradkové osady v meste Partizánske. Teoretická časť pojednáva o záhradkových osadách v Európe, pričom počiatkom záhradkárskej činnosti a s ňou súvisiacimi záhradkovými osadami na území Slovenskej republiky je venovaný podrobnejší prehľad. Práca sa zaoberá aj súčasným vývojom záhradkárčenia a trendom v mestskom poľnohospodárstve. Praktická časť je zameraná na mapovanie záhradkových osád mesta Partizánske, ktoré sú skúmané a následne hodnotené vo vopred určených kritériách.
Kľúčové slová:záhradkárčenie, mestské poľnohospodárstvo, záhradková osada

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene