Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Denisa Halajová, PhD.
Identifikačné číslo: 1841
Univerzitný e-mail: denisa.halajova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Kontakty
     
Absolvent     Výučba
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Mestský park vo Vrábľoch - štúdia sadovníckych úprav
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Denisa Halajová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Mestský park vo Vrábľoch - štúdia sadovníckych úprav
Abstrakt:
ABSTRAKT (SK) HOPPANOVÁ, Paula: Mestský park vo Vrábľoch - štúdia sadovníckych úprav. [Bakalárska práca] Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra záhradnej a krajinnej architektúry. Vedúci bakalárskej práce: Ing. Denisa Halajová, PhD. Nitra: FZKI SPU, 2018. 55 s. + 37 s. prílohy Navrhnutá téma bakalárskej práce („Mestský park vo Vrábľoch - štúdia sadovníckych úprav“) sa sústreďuje na verejný priestor situovaný v intraviláne sídla. Mesto Vráble spadá do Nitrianskeho samosprávneho kraja a je súčasťou okresu Nitra. Priebeh tvorby sa zameriava nielen na grafické analýzy záujmového územia – Mestského parku kpt. Nálepku ale taktiež na celkové zachytenie súčasného stavu sídla. Verejné parkové priestory sú v skúmanom území zastúpené len v mizivej početnosti. Tvorivá činnosť sa upriamuje predovšetkým na funkčné využitie, odprezentovanie súčasného stavu, vnímanie a rešpektovanie histórie a predostretie vývoja mesta Vrábeľ. Dôležitá súčasť spracovania je zameraná na zhodnotenie zdravotného stavu a použiteľnosti drevín, grafické vyhodnotenie týkajúce sa vegetácie parku. Analýzy súčasného stavu, fotografie mesta Vrábeľ sú vyvodené z terénneho prieskumu, informácie získané od zainteresovaných občanov, z miestnej a odbornej literatúry. Na základe skúmaných informácií sme dospeli k návrhu - k zlepšeniu a obohateniu verejnej parcely. Revitalizácia by prispela k zvýšeniu možnosti rekrácie obyvateľstva v danom území.
Kľúčové slová:Mesto Vráble, verejný priestor, analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene