Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Denisa Halajová, PhD.
Identifikačné číslo: 1841
Univerzitný e-mail: denisa.halajova [at] uniag.sk
 

     
Absolvent     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh opatrení na využitie dažďovej vody pri záhradno-architektonických úpravách vybraného urbanizovaného územia.
Autor:
Ing. Patrícia Jenčová
Pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Štefan Lančarič, Ph.D.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh opatrení na využitie dažďovej vody pri záhradno-architektonických úpravách vybraného urbanizovaného územia.
Abstrakt:
Diplomová práca pojednáva o princípoch integrovaného manažmentu dažďových vôd. Porovnáva hospodárenie s dažďovou vodou u nás a v zahraničí. Objektom riešenia diplomovej práce je záhradnoarchitektonický návrh verejných priestorov časti sídliska Chrenová v Nitre s využitím vodozádržných prvkov. Na základe získaných informácií inventarizovaného územia je územie analyzované z historického, funkčného, priestorového a vegetačného hľadiska. Z analýz je vytvorený návrh verejného priestoru s retenčným jazierkom, ktoré je hlavným bodom kompozície a spĺňa úžitkovú, okrasnú a rekreačnú funkciu. Účelom je zlepšenie mestskej mikroklímy a integrovaného manažmentu zrážkovej vody vo verejných priestoroch v meste Nitra. Myšlienkou návrhu je vytvoriť verejný priestor pre stretávanie a zbližovanie ľudí žijúcich na sídlisku. Vytvoriť tak jeden celok s ekologickými, estetickými a spoločenskými hodnotami.
Kľúčové slová:sídlisko Chrenová, vodozádržné prvky, dažďová voda, integrovaný manažment dažďovej vody

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene