Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Denisa Halajová, PhD.
Identifikačné číslo: 1841
Univerzitný e-mail: denisa.halajova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

     
Absolvent
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Obnova historického parku pri kaštieli v Oščadnici
Autor: Ing. Zuzana Hluzáková
Pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Oponent:Zoltán Balko
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Obnova historického parku pri kaštieli v Oščadnici
Abstrakt:
Hlavným cieľom práce bola obnova historického parku v obci Oščadnica, ktorý je prírodne krajinárskym parkom. Na základe vyhotovených analýz a inventarizácie bolo cieľom navrhnúť obnovu parku tak, aby sa brali do úvahy jeho historické a kompozičné hodnoty a samozrejme potreby súčasnej spoločnosti. Návrh prioritne rieši reprezentatívnu časť parku pri kaštieli a následne dotvára priestor novými pohľadmi pre vhodne umiestnené umelecké diela z galérie, či už mobilné alebo statické. Ďalej rieši galériu v exteriéri, adekvátnu na prezentáciu umeleckých diel, výsledok prác a organizovanie workshopov. Hlavným úmyslom obnovy parku bolo zachovanie prírodného charakteru a zdôraznenie jeho kompozičných, historických a dendrologických hodnôt so zámerom priblížiť návštevníkom umenie mimo interiéru kaštieľa.
Kľúčové slová:
Oščadnica, Obnova historického parku, Prírodne krajinársky park

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene